U bent hier

Home

Gang-blaasmijn

De mijnen starten als een smalle gang die gevolgd wordt door een blaasmijn die de eerdere begingang kan overlopen maar dit gebeurt niet altijd. In de meeste gevallen blijft de begingang zichtbaar nadat de blaasmijn werd gemaakt. Vooral bij de Eriocraniidae en Nepticulidae zitten rupsen die deze soort mijnen maken.
 
Hieronder alle soorten die een gang-blaasmijn maken.

Bedellia somnulentella - Potloodmot
Potloodmot
Familie: Bedelliidae
 • De rupsen maken verschillende mijnen en als ze verhuizen van de oude mijn naar een nieuwe spinnen ze een aantal draden aan de onderkant van het blad, doordat de rups een groot gedeelte van het frass naar buiten werkt blijft dit gedeeltelijk hangen in deze draden.
 • Deze soort kan ook op andere soorten Convolvulus (Synonym = Calystegia)  voorkomen en ook op Ipomoea purpurea.
Cosmopterix lienigiella - Gele rietprachtmot
Gele rietprachtmot
Familie: Cosmopterigidae
 • De bladeren kunnen verschillende mijnen bevatten.
 • De soort overwintert als rups in de mijn.
Antigastra catalaunalis - Sesammot
Sesammot
Familie: Crambidae
 • Deze tropische soort werd voor het eerst in België gemeld in 2006. Ze komt vooral voor in het Mediterraan gedeelte van Europa en op de Oost-Atlantische eilanden.
 • In de meeste centrale landen van Europa komt deze soort enkel en alleen voor als schaarse migrant.
 • Op sesam kan deze soort een pest zijn.
Agonopterix propinquella - Zwartvlekkaartmot
Zwartvlekkaartmot
Familie: Depressariidae
 • Een gewone soort die in België overal voorkomt behalve in de provincie Luxemburg.
 • Op UK moths worden enkel Cirsium vulgare en Cirsium arvense vermeld als voedselplant.
Elachista argentella - Witte grasmineermot
Witte grasmineermot
Familie: Elachistidae
 • De mijn variëert van waardplant tot waardplant. 
Duinzeggemineermot
Familie: Elachistidae
 • Deze soort is zeer zeldzaam in België.
Elachista bifasciella - Tweebandgrasmineermot
Tweebandgrasmineermot
Familie: Elachistidae
 • Deze zeldzame soort is reeds in 5 provincies waargenomen. 
Elachista bisulcella - Duinrietmineermot
Duinrietmineermot
Familie: Elachistidae
 • Deze soort kan verschillende mijnen maken in hetzelfde blad. 
 • De groei van deze soort is heel traag, ze start met een mijn te maken in de herfst en verpopt maar in het jaar daarop in juni. 
Elachista chrysodesmella - Gevinde kortsteelmineermot
Gevinde kortsteelmineermot
Familie: Elachistidae
 • Vooral in het zuiden van ons land. Maar na 2004 niet meer waargenomen behalve in de provincie Namen waar de soort opnieuw werd gemeld in 2016.
Elachista cinereopunctella - Grijze zeggemineermot
Grijze zeggemineermot
Familie: Elachistidae
 • Deze soort werd enkel waargenomen in de provincie Namen en Brabant. Geen waarnemingen in België na 2004.
Gespikkelde grasmineermot
Familie: Elachistidae
 • Deze soort prefereert kustgebieden. 
Elachista freyerella - Kleine grasmineermot
Kleine grasmineermot
Familie: Elachistidae
 • Elachista freyerella heeft een voorkeur voor Poa-soorten.
Elachista gleichenella - zeggemineermot
Zeggemineermot
Familie: Elachistidae
 • Deze zeldzame soort werd door Jean-Yves Baugnée in 2010 herontdekt in de provincie Namen. 
Elachista humilis - Grijze grasmineermot
Grijze grasmineermot
Familie: Elachistidae
 • Oudere meldingen zijn er uit de provincie Henegouwen, Luik en Brabant. Deze soort is zeer zeldzaam in ons land. Na 2004 opnieuw waargenomen in Luik, maar ook in Namen en de provincie Luxemburg.
Gierstgrasmineermot
Familie: Elachistidae
 • Nieuw beschreven in 2002 door Lauri Kaila, Alle waarnemingen van zuidelijk Europa en ook van België van E. cingillella behoren infeite tot E. metella.
Elachsita obliquella - Geringde grasmineermot
Geringde grasmineermot
Familie: Elachistidae
 • Deze zeer zeldzame soort is sinds 1980 niet meer waargenomen in ons land. 
Elachista pollinariella - Gepuncteerde grasmineermot
Gepuncteerde grasmineermot
Familie: Elachistidae
 • Zeldzaam in ons land. 
Elachista stabilella - Schorrengrasmineermot
Schorrengrasmineermot
Familie: Elachistidae
 • Nieuw ontdekt in 2020 door Davy De Groote in Oost-Vlaanderen.
Elachista unifasciella - Dwarsbandgrasmineermot
Dwarsbandgrasmineermot
Familie: Elachistidae
 • De eieren worden hoofdzakelijk afgelegd op de bladeren van Dactylis glomerata en Brachypodium sylvaticum.
Stephensia brunnichella - Halsbandmineermot
Halsbandmineermot
Familie: Elachistidae
 • Op 08-05-2018 herontdekt door Chris Steeman als imago in de provincie Namen.
 • Op 14-11-2018 werden de eerste mijnen van deze soort gevonden door Ruben Meert.
Dyseriocrania subpurpurella - Eikenpurpermot
Eikenpurpermot
Familie: Eriocraniidae
 • Een heel gewone soort in België die in alle provincies in aantal voorkomt.
 • Verlaten mijnen verkleuren en worden bruin.
Eriocrania salopiella - Geelkoppurpermot
Geelkoppurpermot
Familie: Eriocraniidae
 • In het seizoen is het één van de laatste Eriocraniidae waarvan mijnen kunnen worden gevonden.
 • Recentelijk ontdekt door onze bladmijnenwerkgroep in Kluisbergen op 22-05-2009.
 • Sinds de ontdekking van de soort in België is ze reeds in de provincies Oost-Vlaanderen, Antwerpen, Henegouwen en Luxemburg waargenomen. Op sommige plaatsen kan ze algemeen zijn.
Eriocrania sangii - Grijsrupspurpermot
Grijsrupspurpermot
Familie: Eriocraniidae
 • Deze Eriocraniidae-mijn is gemakkelijk op naam te brengen aan de hand van de loodgrijze rups die erin zit.
 • Normaal altijd één rups per mijn maar soms gebeurt het dat de eitjes zo dicht tegen elkaar worden afgelegd dat twee rupsen in één mijn kunnen zitten. 
 • Deze voor ons land in 2007 ontdekte soort komt reeds in alle provincies voor. Deze zeldzame soort kan men soms in hoge aantallen aantreffen.
Eriocrania semipurpurella - Variabele purpermot
Variabele purpermot
Familie: Eriocraniidae
 • Verlaten mijnen van deze soort zijn niet op naam te brengen.
Eriocrania sparrmannella - Late purpermot
Late purpermot
Familie: Eriocraniidae
 • Van alle Eriocraniidae zijn het de mijnen van deze soort die het laatst in het seizoen kunnen gevonden worden.
 • Het eerste deel van de mijn komt ietwat hoekig over, later wordt dit overlopen door de blaasmijn.
Chrysoesthia sexguttella - Zesvlekmot
Zesvleksmot
Familie: Gelechiidae
 • Gelijkende soort op Chenopodium en Atriplex is Chrysoesthia drurella. Maar de rups van deze soort heeft geen rugstreep die Chrysoesthia sexguttella duidelijk wel heeft.
 • De soort heeft een voorkeur voor planten die in schaduwrijke omgeving staan.
Scrobipalpa nitentella - Kwelderzandvleugeltje
Kwelderzandvleugeltje
Familie: Gelechiidae
 • Deze soort is vooral te vinden in kuststreken waar de waardplanten voorkomen.
Scrobipalpula tussilaginis - Hoefbladpalpmot
Hoefbladpalpmot
Familie: Gelechiidae
 • Voor het eerst door Jean-Yves Baugnée ontdekt in België in Mettet (Namen) op 14-09-2010 en sindsdien enkel gevonden in de provincie Luik (2013), West-Vlaanderen en Henegouwen (2018).
Acrocercops brongniardella - Zilvermijnmot
Zilvermijnmot
Familie: Gracillariidae
 • Verspreid over heel België, maar meestal toch erg lokaal en eerder zeldzaam.
 • De mijn is gemakkelijk van op een afstand te herkennen door het zilverachtige uiterlijk.
 • Komt in Zuid-Europa nog op heel wat andere eikensoorten voor, o.a.: Quercus cerris, Q. dalechampii, Q. faginea, Q. ilex, Q. macrolepis, Q. pyrenaica, Q. suber, Q. x turneri.
Callisto denticulella - Roestmijnmot
Roestmijnmot
Familie: Gracillariidae
 • Deze niet zo gewone soort is verspreid over het hele land maar werd nog niet waargenomen in West-Vlaanderen.
 • De soort is in de literatuur van hele reeks andere soorten Rosaceae vermeld, maar waarschijnlijk gaat het telkens om uitzonderingen. De hoofdvoedselplant is appel (Malus sp.). 
Caloptilia alchimiella - Goudvleksteltmot
Goudvleksteltmot
Familie: Gracillariidae
 • Een gewone soort en verspreid over het hele land. Te onderscheiden van de verwante Caloptilia robustella door de gele driehoeksvlek die aan de voorrand verlengd is tot dichtbij de apex.
 • Buiten de opgegeven waardplanten komt de soort ook op andere soorten Quercus voor. 
Caloptilia falconipennella - Variabele elzensteltmot
Variabele elzensteltmot
Familie: Gracillariidae
 • Vroeger uitsluitend bekend uit het Zoniënwoud en een enkele, onzekere vermelding uit de Kalkstreek. Meer recent zijn verspreide vondsten gedaan in haast alle Vlaamse provincies.
Caloptilia fidella - Hopsteltmot
Hopsteltmot
Familie: Gracillariidae
 • Eerste waarneming in België in 2009. Sindsdien heeft de soort zich verspreid over vijf provincies, zowel in het noorden als het zuiden van het land. Zou kunnen verward worden met Caloptilia onustella (Hübner, 1813).
 • In het zuiden van Europa ook op Celtis australis.  
Caloptilia fribergensis - Saksische esdoornsteltmot
Saksische esdoornsteltmot
Familie: Gracillariidae
 • Nieuw ontdekt in België tijdens een excursie in Trooz op 22-09-2018.
 • Nadien ook nog gemeld uit de provincie Namen en Luxemburg.
Caloptilia hemidactylella - Bonte esdoornsteltmot
Bonte esdoornsteltmot
Familie: Gracillariidae
 • Zeldzaam. Vroeger alleen bekend uit Brabant en Namur, nu nagenoeg over het hele land verspreid.
 • De soort leeft ook, maar in veel minder mate, op andere Acer-soorten zoals A. platanoides en A. pseudoplatanus
Bleke esdoornsteltmot
Familie: Gracillariidae
 • De eerste vangst van deze soort uit België kwam uit Kinrooi waar één exemplaar werd verzameld op 04-06-2006.
Caloptilia rufipennella - Donkere esdoornsteltmot
Donkere esdoornsteltmot
Familie: Gracillariidae
 • Een eenkleurig bruine soort, die dikwijls met andere Caloptilia-soorten verward wordt. Vroeger enkel vermeld uit het Zoniënwoud, maar momenteel bekend uit 6 Belgische provincies.
 • In zeldzame gevallen ook op ander esdoornsoorten, zoals Acer platanoides en A. saccharinum
Caloptilia semifascia - Gehaakte esdoornsteltmot
Gehaakte esdoornsteltmot
Familie: Gracillariidae
 • Zeer zeldzaam in België. Van oudsher bekend uit het Zoniënwoud, nadien slechts eenmaal vermeld uit de provincie Limburg.
 • De soort leeft erg monofaag op Acer campestre. Meldingen van Acer pseudoplatanus dienen gecontroleerd te worden. De soort zou in de hogere delen van een boom voorkomen, van 2 tot 4 m hoogte. 
Cameraria gaultheriella - Salalmineermot
Salalmineermot
Familie: Gracillariidae
 • Deze adventieve soort die oorspronkelijk uit Noord-Amerika komt werd nog nooit eerder uit ons land gemeld tot nu. Verschillende bladmijnen met rupsen werden gevonden in een bloemstuk versierd met bladeren van Gaultheria shallon - Gevonden in maart 2018 in plantenzaak Nimita - uw groen expert te Paal / Beringen (pro. Limburg)
 • In Nederland zijn er wel al een groot aantal meldingen van bladmijnen, telkens in bloemboeketten (Met dank aan Willem Oosterhof voor de vele foto's).
Leucospilapteryx omissella - Bijvoetblaarmot
Bijvoetblaarmot
Familie: Gracillariidae
 • Een erg lokale en zeldzame soort in België, slechts bekend uit drie provincies: Antwerpen, Luik en West-Vlaanderen. In 2013 hebben we de soort uitzonderlijk massaal aangetroffen in Kinrooi (Lim.), 100den mijnen werden waargenomen op bijvoet. Op bijna alle planten zaten mijnen!!!
Fijngevlekte eikensteltmot
Familie: Gracillariidae
 • Slechts één oude melding uit de provincie Namur. Hoogstwaarschijnlijk uitgestorven.
Leucoptera laburnella - Goudenregenmot
Goudenregenmot
Familie: Lyonetiidae
 • Op sommige plaatsen is deze soort zeer talrijk zoals in Virelles (Prov. Henegouwen) waar op één boompje honderden mijnen zaten. Maar toch meestal zeldzaam.
Lyonetia prunifoliella - Sleedoornhangmatmot
Sleedoornhangmatmot
Familie: Lyonetiidae
 • Deze soort kan op sommige plaatsen in het zuiden van ons land massaal optreden. Maar meestal is ze zeldzaam!   
 • Deze soort wordt meestal waargenomen in de provincie Namen en Luxemburg. Sindskort (2014) ook nieuw vastgesteld voor Vlaanderen in de provincie Limburg!
 • De belangrijkste waardplant voor deze soort is toch sleedoorn (Prunus spinosa).
Momha raschkiella - Tweekleurige wilgenroosjesmot
Tweekleurige wilgenroosjesmot
Familie: Momphidae
 • Een vrij gewone soort die bijna overal lijkt voor te komen in ons land.
Bohemannia pulverosella - Vroege appeldwergmot
Vroege appeldwergmot
Familie: Nepticulidae
 • Wanneer de soort op appel voorkomt dan kan er verwarring optreden met Ectoedemia atricollis, er is echter een groot verschil tussen de twee soorten! Bohemannia pulverosella verlaat de mijn via een snede in de onderepidermis (Zie foto 6 & 7) terwijl de andere soort dit doet via de bovenepidermis.
 • Soms is de begingang moeilijk te zien door de blaasmijn die alles overloopt.
Ectoedemia agrimoniae - Agrimoniemineermot
Agrimonieblaasmijnmot
Familie: Nepticulidae
 • De cocon is duidelijk zichtbaar wanneer men het blad tegen het licht in houdt.
 • Een zeer zeldzame soort die in 2011 opnieuw is waargenomen in de provincie Luxemburg en Namen. Dit zijn ook de enige provincies waar ze voorkomt.
Ectoedemia albifasciella - Gewone eikenblaasmijnmot
Gewone eikenblaasmijnmot
Familie: Nepticulidae
 • Er zijn op eik 3 soorten Ectoedemia's die gelijkaardige mijnen maken, met rups erin zijn deze mijnen op de volgende manier uit elkaar te houden (zie ook foto 1 drieluik):
 1. Ectoedemia albifasciella = Rups lichtbruine tot oranje kop.
 2. Ectoedemia heringi = Rups donkerbruine kop.
 3. Ectoedemia subbimaculella =De rups heeft ook een donkerbruine kop maar deze bladmijn heeft een snede in de onderepidermis wat de andere niet hebben.
Ectoedemia angulifasciella Rozenblaasmijnmot
Rozenblaasmijnmot
Familie: Nepticulidae
 • De voornaamste waardplanten zijn Rosa sp., maar lokaal kan de soort voorkomen op kleine en grote pimpernel en op knolspirea.
 • Het frass in de begingang heeft een licht paarsbruine kleur en is dikwijls van op een afstand al goed te zien.
 • Deze vrij zeldzame soort werd enkel en alleen in het zuiden van ons land waargenomen. Voor het eerst in Vlaanderen aangetroffen tijdens een verkennende excursie in de Voerstreek op 17 oktober 2015. Meer dan 100 mijnen werden gevonden op vermoedelijk bosroos op een zuidgerichte bosrand.
Ectoedemia arcuatella Aardbeiblaasmijnmot
Aardbeiblaasmijnmot
Familie: Nepticulidae
 • Enkel in het zuiden van ons land waar te nemen.
 • Opmerkelijk is de overgang van roodbruin frass naar zwart frass in de mijn.
Ectoedemia argyropeza Espenbladsteelmineermot
Espenbladsteelmineermot
Familie: Nepticulidae
 • Er zijn een aantal soorten rupsen van mineerders die in het najaar hun mijnen pas maken, dit is ongeveer op het moment dat de bladeren aan de bomen beginnen te verkleuren door de herfst. Deze rupsen scheiden in hun mijn cytokininen (plantenhormonen) af die het verouderingsproces van het omringende bladweefsel tegengaan. De mijnen zijn zeer makkelijk te vinden in de maand oktober en november wanneer de bladeren reeds van de bomen zijn gevallen, de mijnen liggen aan de basis van zo'n groen eiland en verraden zo hun aanwezigheid (Duidelijk te zien op fig.9)
Ectoedemia atricollis - Zwartkopblaasmijnmot
Zwartkopblaasmijnmot
Familie: Nepticulidae
 • Wanneer de soort op appel voorkomt dan kan er verwarring optreden met Bohemannia pulverosella, er is echter een groot verschil tussen de twee soorten! Ectoedemia atricollis verlaat de mijn via een snede in de bovenepidermis terwijl de andere soort dit doet via de onderepidermis.
Ectoedemia hannoverella Populierenbladsteelmineermot
Populierenbladsteelmineermot
Familie: Nepticulidae
 • Er zijn een aantal soorten rupsen van mineerders die in het najaar hun mijnen pas maken, dit is ongeveer op het moment dat de bladeren aan de bomen beginnen te verkleuren door de herfst. Deze rupsen scheiden in hun mijn cytokininen (plantenhormonen) af die het verouderingsproces van het omringende bladweefsel tegengaan. De mijnen zijn zeer makkelijk te vinden in de maand oktober en november wanneer de bladeren reeds van de bomen zijn gevallen, de mijnen liggen aan de basis van zo'n groen eiland en verraden zo hun aanwezigheid. (Duidelijk te zien op fig.4)
Ectoedemia heringi - Oostelijke eikenblaasmijnmot
Oostelijke eikenblaasmijnmot
Familie: Nepticulidae
 • Er zijn op eik 3 soorten Ectoedemia's die gelijkaardige mijnen maken, met rups erin zijn deze mijnen makkelijk te determineren (Zie foto 1 drieluik) :
 1. Ectoedemia albifasciella = Rups: lichtbruine kop.
 2. Ectoedemia heringi = Rups: donkerbruine kop.
 3. Ectoedemia subbimaculella = De rups heeft ook een donkerbruine kop maar deze bladmijn heeft een snede in de onderepidermis wat de andere niet hebben
Ectoedemia intimella - Wilgennerfmineermot
Wilgennerfmineermot
Familie: Nepticulidae
 • In Finland is in 2010 een populatie ontdekt die zich met Populus balsamifera voedde wat niet frequent voorkomt (van Nieukerken et al 2010). Maar ook in ons land werd in Alle-sur-Semois (pro. Namen) in 2015 een populatie gevonden op balsempopulier. 
Ectoedemia minimella - Gerekte berkenblaasmijnmot
Gerekte berkenblaasmijnmot
Familie: Nepticulidae
 • Deze soort werd na lang zoeken door onze Werkgroep Bladmineerders voor het eerst gevonden in 2017 in de provincie Luik te Rocherath. Daar vonden we één mijn van deze soort!
 • In Groot-Brittannië wordt deze soort ook af en toe op Corylus avellana waargenomen. In België werd dit de eerste keer vastgesteld in 2018 in Rocherath waar één mijn werd gevonden op hazelaar.
Ectoedemia quinquella - Late eikenmineermot
Late eikenmineermot
Familie: Nepticulidae
 • De mijnen liggen meestal in groene eilanden wanneer de bladeren verkleuren in de herfst.
 • Meestal vind men ook meerdere mijnen per blad.
 • Bij ons is deze soort zeer zeldzaam terwijl ze in Nederland na gerichte zoektochten door Ben van As en Jan Scheffers sinds 2012 meermaals is waargenomen.
 • Sinds kort (2013) ook in de provincie Limburg gevonden op twee verschillende plaatsen, na vele 100den eiken afgezocht te hebben vonden Zoë Vanstraelen en ikzelf de soort in aantal in Houthalen-Helchteren en één mijn in de Genkse Maten. 
Ectoedemia rubivora - Bramenblaasmijnmot
Bramenblaasmijnmot
Familie: Nepticulidae
 • Meestal meerdere mijnen per blad (te zien op fig. 11 & 12). Door plaatsgebrek kunnen er meerdere rupsen sterven.
 • De omgeving rond de beginmijn kan soms roodachtig verkleuren.
 • Heel lokaal kan de soort zeer algemeen voorkomen.
Ectoedemia spinosella - Sleedoornblaasmijnmot
Sleedoornblaasmijnmot
Familie: Nepticulidae
 • In het zuiden van Europa heeft de soort meerdere waardplanten uit de groep Prunus, zoals Prunus domestica, cerasifera, fruticosa en dulcis. Bij ons treffen we de soort enkel op Prunus spinosa aan.
 • Meestal is de soort vrij zeldzaam maar op sommige plaatsen kan ze wel algemeen worden waargenomen, meestal in de provincie Namen.
 • In 2012 ook in de provincie Luxemburg gevonden.
Ectoedemia subbimaculella - Gespleten eikenblaasmijnmot
Gespleten eikenblaasmijnmot
Familie: Nepticulidae
 • Er zijn op eik 3 soorten Ectoedemia's die gelijkaardige mijnen maken, met rups erin zijn deze mijnen makkelijk te determineren (zie foto 1 drieluik).
 • Een gewone soort die overal in België kan worden waargenomen.
 1. Ectoedemia albifasciella = Rups: lichtbruine kop.
 2. Ectoedemia heringi = Rups: donkerbruine kop.
 3. Ectoedemia subbimaculella = De rups heeft ook een donkerbruine kop maar deze bladmijn heeft een snede in de onderepidermis wat de andere niet hebben.
Ectoedemia turbidella - Abelenbladsteelmineermot
Abelenbladsteelmineermot
Familie: Nepticulidae
 • Er zijn 4 soorten Ectoedemia's die een gelijkaardige mijn maken waar het frass aan weerszijden van de beginmijn ligt. Maar ze hebben elk hun eigen voedselplant.
 1.  Ectoedemia argyropeza (Populus tremula / ratelpopulier)
 2.  Ectoedemia hannoverella (Populus nigra / zwarte populier & Populus canadensis / Canadapopulier)
 3.  Ectoedemia intimella (Salix sp. / wilg)
 4.  Ectoedemia turbidella (Populus alba / witte abeel)
Fomoria septembrella - Hertshooimineermot
Hertshooimineermot
Familie: Nepticulidae
 • Deze rups maakt net zoals Ectoedemia weaveri een cocon in de mijn zelf. Ze maakt eveneens zo'n ontsnappingsbuis van zijde die van aan de cocon tot aan de uitsnede loopt. Die uitsnede wordt gemaakt in het rupsen-stadium om ervoor te zorgen dat wanneer de vlinder uit de pop wil kruipen ze dan door die zijden buis en uitsnede makkelijker naar buiten kan.
Fomoria weaveri - Vossenbesmineermot
Vossenbesmineermot
Familie: Nepticulidae
 • Deze zeldzame soort komt enkel en alleen voor in het zuiden van het land waar rode bosbes in grote getale voorkomt.  Er zijn enkel waarnemingen uit de provincie Luik en Luxemburg.
Stigmella aeneofasciella - Messingbandmineermot
Messingbandmineermot
Familie: Nepticulidae
 • Geen gewone soort. Ze komt hoofdzakelijk in het zuidelijke deel van ons land voor.
Stigmella assimilella - Ratelpopuliermineermot
Ratelpopuliermineermot
Familie: Nepticulidae
 • Op populier kunnen er twee soorten Nepticulidae voorkomen bij ons.
 • Stigmella assimilella vooral op Populus tremula. Minder vaak op Populus alba.
 • Stigmella trimaculella vooral op Populus x canadensisnigra en soms ook op alba.
Meidoornmineermot
Familie: Nepticulidae
 • In Noord-Europa enkel gekend van meidoorn. In Centraal- en Zuid-Europa ook op Sorbus aria, torminalis; Amelanchier ovalis en Cotoneaster.
Stigmella incognitella Appelhoekmineermot
Appelhoekmineermot
Familie: Nepticulidae
 • In oudere literatuur worden buiten Malus ook nog andere voedselplanten genoemd. Zie ook op www.bladmineerders.nl
Stigmella perpygmaeella - Meidoornhoekmineermot
Meidoornhoekmineermot
Familie: Nepticulidae
 • De mijnen gelijken op die van Stigmella crataegella. Het verschil tussen de twee soorten kan men aan de hand van de rups weten; de rups van Stigmella crataegella is felgroen terwijl de rups van Stigmella perpygmaeella bleekgeel is. Ook ligt de mijn van Stigmella perpygmaeella compact tussen twee nerven terwijl de mijn van Stigmella crataegella eerder iets lossere windingen heeft en over het algemeen langer is.
Stigmella plagicolella - Pruimenballonmot
Pruimenballonmot
Familie: Nepticulidae
 • Soms wordt de begingang overlopen door de latere blaasmijn.
 • Prunus spinosa en Prunus domestica zijn de voornaamste waardplanten.
Stigmella regiella - Veelkleurige mineermot
Veelkleurige mineermot
Familie: Nepticulidae
 • Mijnen van Stigmella hybnerella en Stigmella regiella zijn gelijkend aan elkaar. Toch zijn ze makkelijk uit elkaar te houden aan de hand van de begingang. De begingang van Stigmella regiella is volledig gevuld met roodbruin frass, terwijl in de begingang van Stigmella hybnerella het frass in een centrale dikke lijn ligt en de kleur hier duidelijk zwart is.
Stigmella sorbi Lijsterbesblaasmijnmot
Lijsterbesblaasmijnmot
Familie: Nepticulidae
 • In 2011 ontdekt in België door de bladmijnenwerkgroep.
Trifurcula cryptella - Eenvlekrolklavermineermot
Eenvlekrolklavermineermot
Familie: Nepticulidae
 • Deze soort is gecheckt geweest op DNA door Camiel Doorenweerd en werd aldus gedetermineerd naar Trifurcula cryptella.
 • Gelijkende soort is bij ons Trifurcula eurema die aan de hand van de mijnen zo goed als niet uit elkaar te houden zijn. 
 • Kan ook worden gevonden op Coronilla emerus, varia, Hippocrepsis comosa en Anthyllis montana.
Trifurcula eurema - Gebandeerde rolklavermineermot
Gebandeerde rolklavermineermot
Familie: Nepticulidae
 • Deze soort is gecheckt geweest op DNA door Camiel Doorenweerd en werd in Nederland aldus gedetermineerd naar Trifurcula eurema.
 • Gelijkende soort is bij ons Trifurcula cryptella die aan de hand van de mijnen zo goed als niet uit elkaar te houden.
 • Komt in het zuiden van Europa het meest voor op Dorycnium spec. zoals hirsutum, pentaphyllum en rectum en ook op andere soorten Lotus.
Stenoptilia zophodactylus - Duizendguldenkruidvedermot
Duizendguldenkruidvedermot
Familie: Pterophoridae
 • Van de 42 soorten Pterophoridae die in ons land voorkomen zijn er slechts 2 soorten waarvan men zeker is dat ze mijnen maken.
Coptotriche marginea - Gele bramenvlekmot
Gele bramenvlekmot
Familie: Tischeriidae
 • De meeste gewone Coptotriche-soort op braam.
 • Vertoont grote fluctuaties in het voorkomen: sommige jaren zeer algemeen, soms zeldzamer.
Celypha woodiana - Maretakbladroller
Maretakbladroller
Familie: Tortricidae
 • Bij ons een zeer zeldzame soort die enkel werd waargenomen in de provincie Oost-Vlaanderen en dan nog van voor 1980!
 • In 2024 herontdekt in de Gaume-streek.
Rhopobota myrtillana - Bosbesbladroller
Bosbesbladroller
Familie: Tortricidae
 • Razowski maakt ook melding van enkele andere waardplanten zoals Myrica gale, Ledum palustre, Berberis vulgaris zelfs op Cornus en Quercus
Rhopobota stagnana - Duifkruidbladroller
Duifkruidbladroller
Familie: Tortricidae
 • Enkel gekend van Namen van voor 1980! 
 • Ook op Scabiosa canescens
Rhopobota ustomaculana - Prachtbosbesbladroller
Prachtbosbesbladroller
Familie: Tortricidae
 • Deze zeldzame soort die enkel in de provincie Namen, Luik en Luxemburg werd gemeld. Dit zijn ook de plaatsen waar de meest rode bosbes te vinden is.
 • Monofaag op Vaccinium vitis-idaea.
Scythrophia crataegella - Doornspinnertje
Doornspinnertje
Familie: Yponomeutidae
 • De jonge rupsen maken een hibernaculum om in te overwinteren.
Acrolepiopsis assectella - Preimot
Preimot
Familie: Glyphipterigidae ~ Subfamilie Acrolepiinae
 • Deze soort wordt als pestsoort aanzien.
 • Deze soort overwintert op beschutte plaatsen.
 • Deze soort kan overal in België worden waargenomen. Vooral in serres en moestuinen kan ze massaal voorkomen en de oogsten aldus aantasten.
Digitivala arnicella - Valkruidmineermot
Valkruidmineermot
Familie: Glyphipterigidae ~ Subfamilie Acrolepiinae
 • Deze soort is heel zeldzaam in ons land, mede omdat ook valkruid zeer zeldzaam is in België. Valkruid of Arnica montana komt vooral voor in Luik en Luxemburg.
 • Was enkel gekend van een oude waarneming van voor 1980 in Luxemburg maar werd in 2018 opnieuw gevonden na hele lange afwezigheid in de provincie Luik.
Digitivalva pulicariae - Heelblaadjesmineermot
Heelblaadjesmineermot
Familie: Glyphipterigidae ~ Subfamilie Acrolepiinae
 • Deze soort werd vóór 1980 gemeld uit Brabant, Namen en Luik. Sindsdien nooit meer waargenomen in ons land. Uitgestorven of over het hoofd gezien?
Prays fraxinella - Essenmot
Essenmot
Familie: Praydidae
 • Wanneer men in de lente essen gaat controleren en slaphangende scheuten ziet dan is de kans groot dat daar een rups in aanwezig is.
Prays oleae - Olijfmot
Olijfmot
Familie: Praydidae
 • Mijnen van deze soort werden al enkele keren gemeld maar enkel op aangekochte olijfbomen die werden ingevoerd, meestal uit Zuid-Europa. Het is niet uit te sluiten dat er vroeg of laat bij ons imago's zullen gevonden worden van deze soort.
 • Deze soort is nog niet opgenomen in onze Belgische lijst omdat het telkens om mijnen op ingevoerde boompjes ging.
 • In het Middellandse Zeegebied kan deze soort op olijfboomkwekerijen zeer schadelijk optreden.