You are here

Home

Bucculatricidae

De Bucculatricidae zijn motjes die een maximum spanwijdte hebben van 1cm; hele kleine motjes dus! In Europa komen ongeveer 56 soorten Bucculatricidae voor waarvan in België 15 soorten. Recent kon ook nog een Noord-Amerikaanse soort aan deze lijst toegevoegd worden: Bucculatrix ainsliella! Momenteel zijn er in België dus 16 soorten bekend die allemaal als heel jonge rups minerende activiteit vertonen. Na het maken van een klein gangmijntje leven de rupsen van Bucculatricidae vrij op het blad. Daar eten ze de epidermis en bladmoes weg tot aan de andere epidermis aan de andere zijde van het blad maar die laten ze ongemoeid. Daardoor ontstaan vensters in de bladeren die meestal van rupsen uit die familie zijn. De coconnetjes die de rupsen spinnen zijn telkens voorzien van lengteribbels en zijn daardoor gemakkelijk herkenbaar als een Bucculatricidae-cocon.
 
Hieronder de lijst met alle Bucculatricidae van België.

Bucculatrix ulmifoliae - Donkere iepenooglapmot
Donkere iepenooglapmot
Familie: Bucculatricidae
 • Een gelijkende soort is Bucculatrix albedinella maar bij deze soort heeft de gangmijn doodlopende zijgangen waarin geen frass ligt. Deze soort is bij ons ook heel wat zeldzamer dan Bucculatrix ulmifoliae.
 • In 2007 voor het eerst in België waargenomen.
Bucculatrix ulmella - Eikenooglapmot
Eikenooglapmot
Familie: Bucculatricidae
 • Wanneer de mijnen gevonden worden op Amerikaanse eik dan kan er twijfel ontstaan met Bucculatrix ainsliella doordat er recent nog een soort is ontdekt die gelijkaardige mijnen maakt op deze plant. Daardoor zijn Bucculatrix-mijnen op Amerikaanse eik moeilijk op naam te brengen zonder rups of cocon...
Bucculatrix thoracella - Lindeooglapmot
Lindeooglapmot
Familie: Bucculatricidae
 • Deze rupsen doen, zoals alle andere Buccultricidae, aan venstervraat en leven dus vrij op het blad nadat ze hun mijntje gemaakt hebben.
 • De witte schijfvormige coconnetjes die je op sommige foto's ziet zijn coconnetjes die de rupsen spinnen om daarin te gaan vervellen.
Bucculatrix noltei - Bijvoetooglapmot
Bijvoetooglapmot
Familie: Bucculatricidae
 • De gangmijntjes van deze soort zijn moeilijk te vinden. De vlekmijnen daarentegen zijn dikwijls al vanop een afstand goed te zien. Doordat de mijnen verkleuren en er soms meerdere per blad zijn vallen ze goed op.
 • Op sommige plaatsen kan deze soort massaal voorkomen.
Bucculatrix nigricomella - Margrietooglapmot
Margrietooglapmot
Familie: Bucculatricidae
 • Oudere rupsen leven vrij op het blad en doen aan venstervraat. Er worden dus stukken bladmoes weggevreten, meestal aan de onderkant van het blad (de bovenepidermis wordt ongemoeid gelaten). Zo ontstaan doorzichtige stukken die doen denken aan vensters.
Bucculatrix maritima - Zeeasterooglapmot
Zeeasterooglapmot
Familie: Bucculatricidae
 • Deze soort komt enkel voor in de gebieden waar de waardplant staat. Vooral dus aan de kust waar zulte (ook wel zeeaster genaamd) staat. Ook komt deze plant massaal voor in het Antwerpse havengebied.
 • Het is niet geheel duidelijk hoe de soort overwintert.
Droogbloemooglapmot
Familie: Bucculatricidae
 • Deze zeer zeldzame soort lijkt alleen in de provincie Luxemburg voor te komen.
Bucculatrix frangutella - Vuilboomooglapmot
Vuilboomooglapmot
Familie: Bucculatricidae
 • Mijnen van deze soort kunnen soms in zeer hoge aantallen worden aangetroffen.
 • Oudere rupsen doen aan venstervraat (duidelijk te zien op de eerste foto van gallerij "Rups"), soms vreten ze zelfs door alle bladlagen heen zodat er gaten ontstaan (te zien op dezelfde foto in het midden bovenaan).
Bucculatrix demaryella - Berkenooglapmot
Berkenooglapmot
Familie: Bucculatricidae
 • Opmerkelijk is dat de gang wegbuigt net voor of net wanneer de frassloze larvekamer wordt uitgevreten.
Bucculatrix cristatella - Duizendbladooglapmot
Duizendbladooglapmot
Familie: Bucculatricidae
 • De sneeuwwitte cocons van deze soort vallen goed op tussen de blaadjes van de waardplant.
 • Toch blijft deze soort vrij zeldzaam in ons land. Is enkel recent waargenomen in Antwerpen en Limburg.
Bucculatrix cidarella - Elzenooglapmot
Elzenooglapmot
Familie: Bucculatricidae
 • Oudere rupsen leven vrij op het blad en doen aan venstervraat zoals alle andere Bucculatricidae.
 • Sinds kort (2013) door Zoë Vanstraelen ook op Myrica gale (gagel) waargenomen in België, voorheen was deze waardplant enkel in Groot-Brittannië gekend. 
geen Nederlandse naam
Familie: Bucculatricidae
 • Deze soort komt voor op ingevoerde planten zoals Gonospermum fruticosum en Argyranthemum frutescens, deze planten zijn afkomstig van de Canarische eilanden. 
Bucculatrix bechsteinella - Meidoornooglapmot
Meidoornooglapmot
Familie: Bucculatricidae
 • In België is de hoofdwaardplant meidoorn.
 • Op www.bladmineerders.nl staan nog heel wat andere waarplanten.
 • Een van onze algemeenste Bucculatricidae. Deze soort kan overal worden waargenomen in elke provincie! Soms in vrij hoge aantallen.
Bucculatrix artemisiella - averuitooglapmot
Averuitooglapmot
Familie: Bucculatricidae
 • Zeer zeldzaam in ons land, vermoedelijk zelfs uitgestorven. In 2019 herontdekt in het zuiden van de provincie Luik! Een aantal cocons en imago's werden aangetroffen op een plaats met relatief veel wilde averuit.
Bucculatrix albedinella - Witte iepenooglapmot
Witte iepenooglapmot
Familie: Bucculatricidae
 • Deze mijnen zijn gemakkelijk te herkennen door de zijgangetjes die zich telkens bevinden aan een bocht in de hoofdgang.
 • In Groot-Brittannië komt de soort ook voor op Ulmus procera en op Ulmus carpinifolia.
 • Gelijkende soort is Bucculatrix ulmifoliae maar deze soort heeft de doodlopende zijgangetjes niet en is ook een stuk algemener.
Bucculatrix ainsliella - Amerikaanse ooglapmot
Amerikaanse ooglapmot
Familie: Bucculatricidae
 • Deze recent ontdekte soort in Nederland is bij ons ook al op verschillende plaatsen waargenomen.
 • Doordat er op Amerikaanse eik twee soorten Bucculatricidae voorkomen is het moeilijk om verlaten mijnen op naam te brengen zonder rups of cocon. De mijnen van Bucculatrix ulmella en die van Bucculatrix ainsliella zijn bijna niet van elkaar te onderscheiden.
 • Deze soort werd in 2014 door onze werkgroep vooral in de provincie Limburg in hoge aantallen waargenomen.