U bent hier

Home

Vlekmijn

Vlekmijnen zijn ronde, ovale of vierkante mijnen waarin geen frass aanwezig is, die mijnen worden in hoofdzaak door Coleophoridae-rupsen gemaakt. De rupsen kruipen met het typische kokertje rond op het blad en maken de koker tijdelijk vast met spinsel op het blad. Daar maken ze een insnede in de epidermis en vreten stukken bladmoes weg tot aan de andere kant van het blad. De epidermis aan de andere kant wordt ongemoeid gelaten. Ze vreten alles weg tot zo ver ze kunnen rijken zonder uit de koker te kruipen. Daardoor moeten ze regelmatig van plaats wisselen om nieuw bladmateriaal te kunnen eten. Dit herhalen ze verschillende malen zodanig dat er bij sommige bladeren een hele hoop van die vlekmijnen kunnen aanwezig zijn. Sommige rupsen van Coleophora's kruipen wel volledig uit de koker en maken zo grotere vlekmijnen.
Er zijn ook nog andere soorten buiten de Coleophoridae die vlekmijnen maken deze worden ook opgenomen in deze lijst.
 
Hieronder alle soorten die vlekmijnen maken:

Bucculatrix noltei - Bijvoetooglapmot
Bijvoetooglapmot
Familie: Bucculatricidae
 • De gangmijntjes van deze soort zijn moeilijk te vinden. De vlekmijnen daarentegen zijn dikwijls al vanop een afstand goed te zien. Doordat de mijnen verkleuren en er soms meerdere per blad zijn vallen ze goed op.
 • Op sommige plaatsen kan deze soort massaal voorkomen.
Varkensgrasgalmot
Familie: Coleophoridae
 • Deze soort leeft monofaag op Polygonum aviculare (gewoon varkensgras).
 • Ze is een zaadeter.
 • De imago's zijn ook overdag actief.
 • Waarschijnlijk is de soort kalkminnend.
 • Een zeer lokale soort die enkel voor 2004 uit Luxemburg bekend is.
Coleophora adjectella - Sleedoornkokermot
Sleedoornkokermot
Familie: Coleophoridae
 • Coleophora adjectella werd voor het eerst als koker in ons land gevonden tijdens een excursie van de Bladmijnenwerkgroep van de Vlaamse Vereniging voor Entomologie in een natuurgebied genaamd Le Gros Tienne in Lavaux-St.-Anne op 3 mei 2014.
Coleophora ahenella - Heksenmutskokermot
Heksenmutskokermot
Familie: Coleophoridae
 • De koker lijkt op die van C. violacea.
 • Naast de gewone voedselplant Vuilboom (Rhamnus frangula) leeft de soort sporadisch op tal van andere struiken en planten.
Coleophora albicostella - Aardbeikokermot
Aardbeikokermot
Familie: Coleophoridae
 • Een erg zeldzame soort met een sterk vermoeden dat ze uitgestorven is. Er is slecht één oude melding uit Brabant voor 1980.
Coleophora albidella - Witte wilgenkokermot
Witte wilgenkokermot
Familie: Coleophoridae
 • Deze soort leeft monofaag op wilgensoorten.
Coleophora albitarsella - Zwarte weidekokermot
Zwarte weidekokermot
Familie: Coleophoridae
 • Meestal niet algemeen maar op sommige plaatsen kan ze toch gewoon voorkomen.
 • Oligofaag op allerlei soorten Lamiaceae. Ook al waargenomen op Salvia elegans (ananassalie).
 • De soort werd vroeger als zeldzaam vermeld. Toch zijn er na 2004 meer en meer waarnemingen bekend vanuit verschillende provincies.
Coleophora alnifoliae - Elzenkokermot
Elzenkokermot
Familie: Coleophoridae
 • Alnus is de voornaamste waardplant.
 • Ook op Alnus viridis.
 • Soms overwintert de koker twee maal.
Coleophora anatipenella - Witte meidoornkokermot
Witte meidoornkokermot
Familie: Coleophoridae
 • De rups vreet vlak voor het overwinteren erg veel kleine mijnvlekjes uit een blad, na overwintering worden vensters uit het blad gesneden.
Coleophora auricella -
Betoniekokermot
Familie: Coleophoridae
 • In 2016 nieuw voor ons land gevonden in de Hoge Venen. Dit is dus de tweede waarneming voor België.
Coleophora badiipennella - Iepenkokermot
Iepenkokermot
Familie: Coleophoridae
 • De soort leeft op tal van bomen en struiken toch is Ulmus (iep) de voornaamste.
 • Moeilijk te onderscheiden van Coleophora limosipennella
 • Een erg lokale soort die ook te lijden heeft (gehad) door de "iepenziekte".
Coleophora betulella - Witte berkenkokermot
Witte berkenkokermot
Familie: Coleophoridae
 • De mondhoek bij betulella is het kleinst in vergelijking met de andere soorten uit deze groep.
Coleophora binderella - Gefrommelde kokermot
Gefrommelde kokermot
Familie: Coleophoridae
 • Een vrij zeldzame soort die verspreid voorkomt in ons land.
 • Een typische koker waarvan de verschillende bladfragmenten steeds zichtbaar blijven.
Coleophora calycotomella - Bezembremkokermot
Bezembremkokermot
Familie: Coleophoridae
 • Deze soort is nog maar van 2003 uit België bekend.
 • Er worden in de literatuur nog andere waardplanten genoemd, deze komen echter niet in België voor.
Coleophora chamaedriella - Ereprijskokermot
Ereprijskokermot
Familie: Coleophoridae
 • De soort is heel waarschijnlijk uitgestorven in België. Buiten een enkele oude melding voor 1980 uit Henegouwen zijn er verder geen gegevens bekend.
 • Ook wordt vermeld dat de rups vlak voor het verpoppen een lange weg kan afleggen voor ze een geschikte plaats vindt en daardoor op tal van andere planten terecht kan komen waardoor de determinatie een probleem kan worden.
Coleophora conspicuella - Knoopkruidkokermot
Knoopkruidkokermot
Familie: Coleophoridae
 • Deze soort die al een lange tijd niet meer was waargenomen in België en Nederland en die als uitgestorven werd beschouwd werd op 7 juni 2014 terug waargenomen in ons land in de provincie Luxemburg. 
 • De rups maakt vlekmijnen zowel boven- als onderaan het blad. 
Coleophora conyzae - Heelblaadjeskokermot
Heelblaadjeskokermot
Familie: Coleophoridae
 • Opmerkelijk is dat deze soort bij elke vervelling een nieuwe koker maakt.
 • De oude blijft dan achter waar de nieuwe werd uitgesneden en dit is meestal aan de bladrand.
 • Ook zijn de kokers, die worden waargenomen op heelblaadje en donderkruid, veel meer behaard. Dit omdat de planten ook sterk zijn behaard.
 • De kokers op koninginnenkruid daarentegen zijn veel minder behaard.
Coleophora coracipennella - Donkergrijze kokermot
Donkergrijze kokermot
Familie: Coleophoridae
 • Deze soort moet, om tot een juiste determinatie te komen, op genitaliën gecheckt worden!
 • Omdat de rupsen voor het verpoppen veel rondkruipen moet er voorzichtig omgesprongen worden met de determinatie van C.coracipennella, prunifolia, serratella, en spinella. Dit zowel voor de kokers als voor de rupsen.
 • Ook de imago's van deze vier soorten zijn te verwarren.
Coleophora cornutella - Lichtbruine berkkokermot
Lichtbruine berkkokermot
Familie: Coleophoridae
 • Deze soort leeft op vooral op Betula pubescens (zachte berk) maar ze kan ook op Myrica gale (gagel) worden aangetroffen.
Familie: Coleophoridae
 • Deze soort is nieuw ontdekt voor de wetenschap in 2015 op het eiland Krk in Kroatië.
 • Imago's werden het meest gevangen op licht dicht in de buurt van grote eikenbossen op het eiland Krk.
 • Voor het eerst in België gemeld dmv DNA-onderzoek op 3ex. gevonden in 2019 in het zuiden van ons land in het arrondissement Virton.
Coleophora currucipennella - Okervlerkkokermot
Okervlerkkokermot
Familie: Coleophoridae
 • Na de overwintering maken de larven geen mijnen meer, maar veroorzaken ze skeletvraat.
 • Er is geen duidelijkheid over de juiste of belangrijkste waardplanten van deze soort. (verschillende auteurs noemen andere planten)
Coleophora deviella - Schorrenkruidkokermot
Schorrenkruidkokermot
Familie: Coleophoridae
 • Deze soort leeft voornamelijk in kustgebieden of aan de oevers van grote rivieren. (deze soort is namelijk sterk gebonden aan de waardplant)
Coleophora discordella - Rolklaverkokermot
Rolklaverkokermot
Familie: Coleophoridae
 • De imago's van deze soort worden waarschijnlijk over het hoofd gezien omdat ze weinig of niet door licht aangetrokken worden.
 • Op bepaalde plaatsen niet zeldzaam.
Coleophora flavipennella - donkere eikenkokermot
Donkere eikenkokermot
Familie: Coleophoridae
 • C. flavipennella en C. lutipennella zijn als imago enkel met zekerheid door genitaalonderzoek uit elkaar te houden.
 • Buiten België ook op Quercus pedunculiflora.
Coleophora follicularis - Koninginnekruidkokermot
Koninginnekruidkokermot
Familie: Coleophoridae
 • Deze soort leeft op tal van waardplanten, toch zijn: Eupatorium cannabinum (koninginnekruid) en Pulicaria dysenterica (Heelblaadje) de voornaamste!
Coleophora fuscocuprella - Lichte groenglanskokermot
Lichte groenglanskokermot
Familie: Coleophoridae
 • De voornaamste waardplant is Corylus avellana  (Hazelaar).
 • Deze soort maakt zowel mijnen aan de onder- als bovenkant. 
Coleophora galbulipennella - Duinsilenekokermot
Duinsilenekokermot
Familie: Coleophoridae
 • De belangrijkste waardplant: is Silene nutans  (nachtsilene).
 • De soort is sinds 1980 nooit meer waargenomen in België, uitgestorven of over het hoofd gezien? Sinds 2014 terug herontdekt in ons land in de provincie Luxemburg. 
Oranjebruine bijvoetkokermot
Familie: Coleophoridae
 • De koker lijkt sterk op die van C. trochiella maar deze van C. gardesanella is slanker, met een kleinere mondopening en een zwakkere vernauwing achter de mond.
Coleophora genistae - Stekelbremkokermot
Stekelbremkokermot
Familie: Coleophoridae
 • De koker heeft een wit uiterlijk doordat de rups witte uitgemijnde blaadjes gebruikt om de koker te vergroten.
 • Na een afwezigheid van meer dan 155 jaar kunnen we deze soort terug op onze Belgische lijst zetten! De eerste melding van deze soort was door Fologne in 1862.
 • Voorlopig is Limburg de enige provincie waar deze soort ooit is waargenomen.
Coleophora gryphipennella - Rozenkokermot
Rozenkokermot
Familie: Coleophoridae
 • De soort leeft, buiten de opgegeven waardplanten, ook nog op tal van andere rozensoorten: Rosa acicularis, arkansana, glauca, pendulina, seraphini, soulieana, tomentosa.
 • R. pimpinellifolia is in Nederland de gewoonste waardplant.
 • De rups heeft een voorkeur voor schaduwrijke plaatsen.
Coleophora hemerobiella - Fruitboomkokermot
Fruitboomkokermot
Familie: Coleophoridae
 • Deze soort heeft een tweejarige cyclus.
 • Ze wordt op verschillende Rosaceae waargenomen.
Coleophora ibipennella - Geelsnuiteikenkokermot
Geelsnuiteikenkokermot
Familie: Coleophoridae
 • Deze soort leeft monofaag op eiken.
 • Deze soort is een van de gewoonste Coleophora's en is na 2004 overal in ons land waargenomen.
Coleophora idaeella - Vossenbeskokermot
Vossenbeskokermot
Familie: Coleophoridae
 • Deze soort werd pas in 2009 in België ontdekt. Jean-Yves Baugnée vond kokers in Eupen op 2 november 2009.
 • Verwarring met Coleophora vacciniella is niet ondenkbaar, hij kan op dezelfde waardplant voorkomen. C. vacciniella mineert echter boven op het blad terwijl C. idaeella onderaan zit. Toch verpopt C. idaeella zich meestal boven op de bladeren!
Coleophora inulae - Alantkokermot
Alantkokermot
Familie: Coleophoridae
 • De soort werd voor 1980 enkel uit Brabant gemeld en er bestaat dan ook een sterk vermoeden dat deze soort in België uitgestorven is.
 • De rups leeft 2 jaar.
Coleophora juncicolella - Heidelootjeskokermot
Heidelootjeskokermot
Familie: Coleophoridae
 • Omdat de kokertjes nauwelijks met het blote oog te vinden zijn kan men het best in maart - april met een sleepnetje door de heidestruiken gaan en de inhoud in een plastieken bakje kieperen. Na een 10 minuten kruipen de larven (als ze aanwezig zijn) naar omhoog. (zie foto 8)
 • Het imago is dagactief en wordt erg vaak over het hoofd gezien door zijn geringe grootte.
Coleophora kuehnella - Blaasjespistoolkokermot
Blaasjespistoolkokermot
Familie: Coleophoridae
 • Deze soort is gemakkelijk te herkennen aan de zijden mantel die om de koker hangt.
 • Een vrij gewone soort die na 2004 overal is waargenomen in België.
 • Monofaag op eik.
Coleophora laricella - Larikskokermot
Larikskokermot
Familie: Coleophoridae
 • De koker rust meestal midden in de naaldtros. (zie hoofdfoto)
 • Meestal komen er massale aantallen voor.
 • De soort kan op Larix als "pest" optreden en hele bomen kaalvreten, ze komt ook voor op verschillende andere soorten van Larix.
Coleophora limosipennella - Lichte Iepkokermot
Lichte iepkokermot
Familie: Coleophoridae
Coleophora lineola - Andoornkokermot
Andoornkokermot
Familie: Coleophoridae
 • Het imago lijkt sterk op dat van C. currucipennella, maar deze laatste heeft wel geringde voelsprieten.
 • De koker lijkt erg op die van C. ochripennella.
Coleophora lithargyrinella - Bruine muurkokermot
Bruine muurkokermot
Familie: Coleophoridae
 • Een uniek kenmerk bij de koker is een dubbele dorsale kiel. Deze is enkel bij volgroeide kokers zichtbaar.
 • Deze soort leeft vaak samen als rups met C. solitariella.
Coleophora lixella - Gouden sikkelkokermot
Gouden sikkelkokermot
Familie: Coleophoridae
 • De larven leven eerst op tijm in een kokertje van een tijmbloempje en na de overwintering op grassen in een kokertje van grasblaadjes.
 • Deze soort is als imago vooral dagactief.
Coleophora lusciniaepennella - Slanke wilgenkokermot
Slanke wilgenkokermot
Familie: Coleophoridae
 • Gemakkelijk te herkennen samengestelde bladkoker op allerlei soorten wilgen. 
Coleophora lutipennella - Gewone eikenkokermot
Gewone eikenkokermot
Familie: Coleophoridae
 • Deze soort wordt dikwijls verward met C. flavipennella.
Coleophora milvipennis - Spatelberkkokermot
Spatelberkkokermot
Familie: Coleophoridae
 • Berk, Betula spec. is veruit de voornaamste waardplant.
Egale sprietkokermot
Familie: Coleophoridae
 • De larve maakt in feite een ingewikkeld proces bij het vervaardigen van de kokers, zie Coleophora niveicostella op de site van Willem Ellis.
 • De larven zelf kunnen verward worden met die van C. albitarsella (zie dezelfde link hierboven).
Coleophora ochrea - Zonneroosjeskokermot
Zonneroosjeskokermot
Familie: Coleophoridae
 • Helianthemum nummularium, Geel zonneroosje, is veruit de gewoonste voedselplant.
 • De andere waardplanten komen waarschijnlijk niet in België voor.
 • Omdat deze soort en de voedselplant kalkminnend zijn, komt de soort hoofdzakelijk voor in Namen.
Coleophora ochripennella - Geelbruine kokermot
Geelbruine kokermot
Familie: Coleophoridae
 • De belangrijkste waardplanten zijn Lamium (dovenetel) of Ballota (ballote).
 • In 2014 teruggevonden in ons land op Stachys byzantina (ezelsoor) in Genk (Lim.).
Coleophora orbitella - Okergrijze kokermot
Okergrijze kokermot
Familie: Coleophoridae
 • Een erg lokale soort die nooit in grote aantallen wordt aangetroffen.
 • Gemakkelijk te herkennen samengestelde koker.
Coleophora paripennella - Bronskokermot
Bronskokermot
Familie: Coleophoridae
 • Een zeer lokale soort die enkel in Oost-Vlaanderen en Luik werd waargenomen. 
 • In 2015 ook in de provincie Luxemburg waargenomen op Centaurea jacea (knoopkruid).
Coleophora pennella - Haartjeskokermot
Haartjeskokermot
Familie: Coleophoridae
 • Naast vele andere waardplanten zijn: Anchusa officinalis (gewone ossetong) en Echium vulgare (slangenkruid) de voornaamste.
 • De rupsen van deze soort leggen ook een redelijke afstand af om een geschikte plaats te vinden om te verpoppen. Daardoor komen ze soms op andere planten terecht, zo werden ze o.a. op grasstengels aangetroffen.
Coleophora peribenanderi - Distelkokermot
Distelkokermot
Familie: Coleophoridae
 • De kokers zitten altijd aan de onderzijde van de bladeren en hun aanwezigheid is duidelijk vast te stellen: enerzijds door het grote aantal duidelijke vlekmijntjes anderzijds door de grootte van de kokers, je ziet ze op ruime afstand hangen.
 • Cirsium arvense, Akkerdistel is de voornaamste waardplant.
Coleophora potentillae - Braamkokermot
Braamkokermot
Familie: Coleophoridae
Spurriekokermot
Familie: Coleophoridae
 • Herontdekt in de provincie Luik op 28-05-2018 in een gebied waar heel veel Persicaria bistorta (adderwortel) staat.
Coleophora prunifoliae - Prunuskokermot
Prunuskokermot
Familie: Coleophoridae
 • Opgelet: zowel imago’s als kokers zijn sterk te verwarren met een reeks andere Coleophora’s, vooral met C. serratella, … uitkweken en genitaal onderzoek is noodzakelijk!
Coleophora pyrrhulipennella - Gestreepte heidekokermot
Gestreepte heidekokermot
Familie: Coleophoridae
 • De zwarte koker van deze soort valt goed op tussen de heidestruiken. 
Coleophora ramosella - Gestreepte guldenroedekokermot
Gestreepte guldenroedekokermot
Familie: Coleophoridae
 • Deze soort werd door onze werkgroep nieuw voor ons land gevonden voor het eerst in de provincie Namen in Maupas ~ Rocher du Maupas op 01.vii.2016. Het gebied in Maupas is een rotsachtig gebied van 31ha dat onder beheer ligt van DNF. We vonden enkele imago's die naderhand werden gegenitaliseerd.
 • Voorlopig is het enkele in de provincie Namen dat deze soort is waargenomen maar het is niet uit te sluiten dat deze soort ook voorkomt in andere Waalse provincies zoals Luik en Luxemburg.
Coleophora salinella - Melkwitte meldekokermot
Melkwitte meldekokermot
Familie: Coleophoridae
 • Een zeldzame soort die vooral van aan de kust wordt gemeld.
Coleophora saponariella - Zeepkruidkokermotje
Zeepkruidkokermot
Familie: Coleophoridae
 • In 2009 ontdekt in België door de bladmijnenwerkgroep op zeepkruid aan de kust.
 • Ondertussen ook al in Rochefort (Namur) en Antwerpen gevonden. In 2016 nieuw voor de provincie Limburg gevonden in Dilsen-Stokkem aan de Maas. Het lijkt er op dat de soort zich verder verspreidt in ons land.
Coleophora saturatella - Driekleurige bremkokermot
Driekleurige bremkokermot
Familie: Coleophoridae
 • Gelijkende soorten zijn hier Coleophora trifariella maar deze koker heeft een mondhoek van 45° terwijl de koker van Coleophora saturatella een mondhoek heeft van 90°.
Coleophora serratella - Bruingrijze kokermot
Bruingrijze kokermot
Familie: Coleophoridae
 • Deze soort is een van onze gewoonste Coleophora's. C. serratella is een erg polyfage soort.
Coleophora siccifolia - Grote bladkokermot
Grote bladkokermot
Familie: Coleophoridae
 • Deze soort leeft zeer polyfaag op tal van voedselplanten. Toch zijn Betula (berk) en Crataegus (meidoorn) de voornaamste.
 • Sommige auteurs vermoeden voor de rups een tweejarige cyclus.
 • Sindskort ook op Myrica gale (wilde gagel) aangetroffen.
Coleophora solitariella - Oranje muurkokermot
Oranje muurkokermot
Familie: Coleophoridae
 • Er kunnen veel kokers van deze soort op een enkele plant voorkomen.
 • Van al de voedselplanten is Stellaria holostea (grote muur) de voornaamste.
Coleophora spinella - Geelkopprunuskokermot
Geelkopprunuskokermot
Familie: Coleophoridae
 • Het imago van C. spinella is nauwelijks te onderscheiden van C. serratella, C. coracipennella en C. prunifoliae.
 • Om enige zekerheid in te bouwen is genitaalonderzoek noodzakelijk. De onzekerheid over de juist deteminatie geeft waarschijnlijk ook een fout beeld van de verspreiding.
 • De belangrijkste waardplant is Crataegus monogyna, Eenstijlige meidoorn.
Draadjesbuiskokermot
Familie: Coleophoridae
 • Zeer zeldzaam in ons land. Misschien zelfs uitgestorven? 
 • Buiten een oude waarneming voor 1980 uit Brabant zijn ons geen verdere gegevens bekend.
Coleophora therinella - Zwaluwtongkokermot
Zwaluwtongkokermot
Familie: Coleophoridae
 • Ook deze soort is erg te verwarren mat andere Coleophora's.
 • Om zeker te zijn van de determinatie is genitaalonderzoek noodzakelijk.
Coleophora trifariella - Bremkokermot
Bremkokermot
Familie: Coleophoridae
 • Om te overwinteren zit de koker vaak op de stengels en dan nog meestal in een vork aan de basis van de struik.
 • Gelijkende soorten zijn hier Coleophora saturatella maar deze koker staat zo goed als horizontaal op de stengel dus heeft die een mondhoek van 90° terwijl die van C. trifariella slechts 45° is.
Coleophora trochilella - Gestreepte bijvoetkokermot
Gestreepte bijvoetkokermot
Familie: Coleophoridae
 • De vlinder komt vooral voor op droge zandgronden.
 • Boerenwormkruid (Tanacetum vulgare) en Bijvoet (Artemisia vulgaris) zijn de meest voorkomende waardplanten.
Coleophora vacciniella - Grote bosbeskokermot
Grote bosbeskokermot
Familie: Coleophoridae
 • De kokers zijn gemakkelijk te vinden door te gaan zoeken naar bovenzijdige venstervraat en daarna naar de koker die in de buurt daarvan zit.
Coleophora vibicella - Grote goudkokermot
Grote goudkokermot
Familie: Coleophoridae
 • Deze soort is waarschijnlijk uitgestorven in België.
Coleophora violacea - Witsprietkokermot
Witsprietkokermot
Familie: Coleophoridae
 • De kokers zijn zowel boven- als onderzijdig te vinden.
 • Deze soort is zeer polyfaag en leeft vooral op Rosaceae.
 • Lapjes worden over het algemeen uitgesneden uit de bovenepidermis.
Coleophora vitisella - Kromme bosbeskokermot
Kromme bosbeskokermot
Familie: Coleophoridae
 • De rups verpopt in de koker op het blad.
Coleophora wockeella - betoniekokermot
Betoniekokermot
Familie: Coleophoridae
 • In 2018 ontdekt door Chris Steeman in de provincie Namen.
 • Een zeldzame soort in ons land.
Coleophora zelleriella - Goudvlerkwilgenkokermot
Goudvlerkwilgenkokermot
Familie: Coleophoridae
 • Deze soort leeft monofaag op Salicaceae.
Epermenia chaerophylella - Mineerborstelmot
Mineerborstelmot
Familie: Epermeniidae
 • Deze soort mineert slechts een klein deel van haar leven als jonge rups, daarna doet ze aan venstervraat.
 • Deze gewone soort is bijna overal in België te vinden.
Boogpuntmot
Familie: Gelechiidae
 • Deze soort is polyfaag op kruidachtige gewassen. Komt ook voor op Potentilla spec.
 • Deze soort wordt buiten België ook nog op Santolina chamaecyparissus waargenomen.
Parectopa ononidis - Stalkruidmineermot
Stalkruidmineermot
Familie: Gracillariidae
 • Een zeer zeldzame soort in België, vermeld uit vijf provincies, maar meestal gaat het om oude gegevens. Enkel in de kuststreek en Luik blijkt de soort nog voor te komen.
 • De soort komt ook op andere Fabaceae voor, o.a.: Ononis spinosa. 
Apterona helicoidella - Slakkenhuisdrager
Slakkenhuisdrager
Familie: Psychidae
 • Deze soort is zeer polyfaag op kruidachtige planten. De waardplantenlijst is nog uitgebreider dan in de lijst vermeld staat.
 • Ze wordt ook gevonden op verschillende vormen van Achillea, Euphorbia, Linum, Potentilla, Rumex, Trifolium....
 • De vlekmijnen lijken op die van de kokermotten. Er is wel een duidelijk verschil in de vlekmijnen tussen de twee, bij A. helicoidella zijn de gaten die de rups maakt om het blad binnen te dringen niet mooi rond maar eerder afwisselend ovaal/rond.
Aricia agestis - Bruin blauwtje
Bruin blauwtje
Familie: Lycaenidae
 • Deze soort is een stuk minder algemeen dan het icarusblauwtje. 
Polyommatus icarus - Icarusblauwtje
Icarusblauwtje
Familie: Lycaenidae
 • Het icarusblauwtje is het algemeenste blauwtje in ons land en het komt vooral voor op bloemrijke graslanden en ruigtes.