U bent hier

Home
www.bladmineerders.be: 

Coleophora serratella (Linnaeus, 1761)

Bruingrijze kokermot
Coleophora serratella - Bruingrijze kokermot
Familie: 
Synoniemen: 
= fuscedinella Zeller, 1849
Soort mijn: 
Imago: 

De voorvleugels zijn okerkleurig-bruin tot zwart-bruin. De voelsprieten zijn duidelijk geringd in de eerste helft, onduidelijk of niet in de 2de helft.  In zeldzame gevallen zijn ze helemaal niet geringd. De spanwijdte is 10,5 mm - 14 mm.

Ei: 

De eitjes worden individueel afgezet aan de bladonderzijde, dit meestal aan de basis van het blad in een nerfoksel.
 

Koker: 

De rups maakt eerst een gekromde jeugdkoker die een samengestelde bladkoker is. Daarna maakt de rups een driekleppige buiskoker van 7 mm. Hij is strokleurig en heeft bijna steeds "tanden" van de bladrand waaruit de koker is gesneden. De mondhoek is 30°. 

Opmerkingen: 
  • Deze soort is een van onze gewoonste Coleophora's. C. serratella is een erg polyfage soort.
  • Het imago van deze soort is te verwarren met C. binderella, deze laatste is doorgaans kleiner en heeft het abdomen onderaan zilvergrijs, terwijl het bij C. serratella donkerbruin is. Het is bij afgevlogen exemplaren niet meer zo duidelijk.
  • Het is erg moeilijk om de kokers en de rupsen van C. coracipennella, C. prunifoliae, C. serratella en C. spinella van elkaar te onderscheiden.
Waardplanten: 
Alnus glutinosa
Zwarte els
Alnus incana
Witte els
Amelanchier ovalis
Europees krentenboompje
Betula pendula
Ruwe berk
Betula pubescens
Zachte berk
Carpinus betulus
Haagbeuk
Corylus avellana
Hazelaar
Cotoneaster integerrimus
Wilde dwergmispel
Crataegus monogyna
Eenstijlige meidoorn
Forsythia spec.
Chinees klokje spec.
Hippophae rhamnoides
Duindoorn
Malus domestica
Appel
Malus sylvestris subs. sylvestris
Wilde appel
Mespilus germanica
Mispel
Myrica gale
Wilde gagel
Populus spec.
Populier spec.
Prunus spec.
Prunus spec.
Ribes spec.
Ribes spec.
Salix caprea
Boswilg
Sorbus aria
Meelbes
Sorbus aucuparia
Wilde lijsterbes
Sorbus intermedia
Zweedse lijsterbes
Spiraea spec.
Struikspirea
Verspreiding België: 

Info omtrent de verspreiding op Catalogue of the Lepidoptera of Belgium.

Verspreiding algemeen: 

De soort werd in heel Europa waargenomen, behalve in de Balkan.

Levenscyclus: 

De rupsen leven in de jeugdkoker tot het voorjaar, daarna maken ze de definitieve koker en verpoppen in mei of juni. De vliegtijd begint eind mei en gaat tot begin september. 

Foto's imago: 
Coleophora serratella - Bruingrijze kokermot
Coleophora serratella - Bruingrijze kokermot
Coleophora serratella - Bruingrijze kokermot
Foto's mijn: 
Coleophora serratella - Bruingrijze kokermot
Coleophora serratella - Bruingrijze kokermot
Coleophora serratella - Bruingrijze kokermot
Coleophora serratella - Bruingrijze kokermot
Coleophora serratella - Bruingrijze kokermot
Foto's rups: 
Coleophora serratella - Bruingrijze kokermot
Coleophora serratella - Bruingrijze kokermot
Foto's koker: 
Coleophora serratella - Bruingrijze kokermot
Coleophora serratella - Bruingrijze kokermot
Coleophora serratella - Bruingrijze kokermot
Coleophora serratella - Bruingrijze kokermot
Coleophora serratella - Bruingrijze kokermot
Coleophora serratella - Bruingrijze kokermot