You are here

Home

Vaccinium vitis-idaea

 • Hieronder alle soorten die op rode bosbes voorkomen.
Coleophora idaeella - Vossenbeskokermot
Vossenbeskokermot
Familie: Coleophoridae
 • Deze soort werd pas in 2009 in België ontdekt. Jean-Yves Baugnée vond kokers in Eupen op 2 november 2009.
 • Verwarring met Coleophora vacciniella is niet ondenkbaar, hij kan op dezelfde waardplant voorkomen. C. vacciniella mineert echter boven op het blad terwijl C. idaeella onderaan zit. Toch verpopt C. idaeella zich meestal boven op de bladeren!
Coleophora vacciniella - Grote bosbeskokermot
Grote bosbeskokermot
Familie: Coleophoridae
 • De kokers zijn gemakkelijk te vinden door te gaan zoeken naar bovenzijdige venstervraat en daarna naar de koker die in de buurt daarvan zit.
Coleophora vitisella - Kromme bosbeskokermot
Kromme bosbeskokermot
Familie: Coleophoridae
 • De rups verpopt in de koker op het blad.
Phyllonorycter junoniella - Vossenbesvouwmot
Vossenbesvouwmot
Familie: Gracillariidae
 • Zeer lokaal en zeldzaam in België vooral in de streek van de Hoge Venen. De rups leeft monofaag op Vaccinium vitis-idaea.
 • In 2015 voor het eerst in Vlaanderen gevonden in de provincie Limburg. 
Incurvaria masculella - Gewone witvlekmot
Gewone witvlekmot
Familie: Incurvariidae
 • Op foto 2 is duidelijk het litteken zichtbaar dat overblijft waar de vlinder het ei heeft afgelegd.
 • Ook de rupsen van Incurvaria soorten rusten in hoefijzervorm in de mijn (goed te zien op de hoofdfoto).
Fomoria weaveri - Vossenbesmineermot
Vossenbesmineermot
Familie: Nepticulidae
 • Deze zeldzame soort komt enkel en alleen voor in het zuiden van het land waar rode bosbes in grote getale voorkomt.  Er zijn enkel waarnemingen uit de provincie Luik en Luxemburg.
Rhopobota myrtillana - Bosbesbladroller
Bosbesbladroller
Familie: Tortricidae
 • Razowski maakt ook melding van enkele andere waardplanten zoals Myrica gale, Ledum palustre, Berberis vulgaris zelfs op Cornus en Quercus
Rhopobota ustomaculana - Prachtbosbesbladroller
Prachtbosbesbladroller
Familie: Tortricidae
 • Deze zeldzame soort die enkel in de provincie Namen, Luik en Luxemburg werd gemeld. Dit zijn ook de plaatsen waar de meest rode bosbes te vinden is.
 • Monofaag op Vaccinium vitis-idaea.