U bent hier

Home

Suaeda maritima

 • Hieronder alle soorten die op klein schorrenkruid voorkomen.
Coleophora adspersella - Witsprietmeldekokermot
Witsprietmeldekokermot
Familie: Coleophoridae
 • Deze soort is een zaadeter.
 • Op geschikte vindplaatsen kan de soort talrijk voorkomen.
 • Het is een beestje dat voornamelijk aan de kust te vinden is.
Coleophora atriplicis - Lichtbruine meldekokermot
Lichtbruine meldekokermot
Familie: Coleophoridae
 • De rups leeft op een reeks lage planten zoals: (Amaranthaceae, oligofaag) Atriplex littoralis; Atriplex portulacoides; Salicornia; Suaeda, waarvan de eerstgenoemde de voornaamste is.
 • Meestal vindt men de larven op de vruchten, zelden bevinden ze zich ook op de bladeren.
Coleophora deviella - Schorrenkruidkokermot
Schorrenkruidkokermot
Familie: Coleophoridae
 • Deze soort leeft voornamelijk in kustgebieden of aan de oevers van grote rivieren. (deze soort is namelijk sterk gebonden aan de waardplant)
Scrobipalpa nitentella - Kwelderzandvleugeltje
Kwelderzandvleugeltje
Familie: Gelechiidae
 • Deze soort is vooral te vinden in kuststreken waar de waardplanten voorkomen.
Scrobipalpa ocellatella - Bietzandvleugeltje
Bietzandvleugeltje
Familie: Gelechiidae
 • In de literatuur worden verschillende andere planten ook als waardplant vermeld maar waarschijnlijk zijn deze niet correct. 
 • Beta maritima (Strandbiet) is de voornaamste waardplant.
Zeekraalzandvleugeltje
Familie: Gelechiidae
 • Aangezien de waardplanten van deze soort het meest aan de kust worden gevonden is West-Vlaanderen de enige provincie waar de soort ooit werd waargenomen.