U bent hier

Home

Robinia pseudoacacia

  • Hieronder alle soorten die op gewone robinia voorkomen.
Macrosaccus robiniella - acaciavouwmot
Acaciavouwmot
Familie: Gracillariidae
  • Een Amerikaanse soort verovert Europa.
  • Als men onder een acasia gaat staan dan valt de witte onderkant van de mijn onmiddellijk op.
Parectopa robiniella - Acaciamineermot
Acaciamineermot
Familie: Gracillariidae
  • Deze soort werd door Jean-Yves Baugnée voor het eerst in België gevonden in 2007 in Hour, provincie Namen. Daarna werd ze niet meer gezien...tot er in 2018 terug één mijn werd gevonden in Kontich (Ant.) door Koen Maes en een 6 tal mijnen in Peer ~ De Vallei van de Abeek (Lim.) door de Werkgroep Bladmineerders. Daarom lijkt het opportuun om uit te kijken of deze soort misschien niet talrijker voorkomt in onze contreien dan we denken.