U bent hier

Home

Gang-blaas-uitsnede

Bij deze soorten gaat de rups eerst een gang maken, daarna een blaasmijn en in die blaasmijn wordt eveneens een uitsnede gemaakt waarin de rups verpopt.  Bij Phylloporia bistrigella is dit het duidelijkst. Bepaalde soorten maken eerst een gang in de stengel van de plant om daarna een klein blaasmijntje te maken die wordt uitgesneden zoals bij bepaalde Heliozelidae's.
 
Hieronder alle soorten die een gang-blaas-uitsnede maken.

Antispila metallella - Grote kornoeljegaatjesmaker
Grote kornoeljegaatjesmaker
Familie: Heliozelidae
 • Op Cornus mas en Cornus sanguinea komen drie verschillende soorten Heliozelidae voor.
 • Wanneer er voorprikjes te zien zijn dan hebben we te maken met Antispila metalella. (waar het ei is afgelegd maakt het imago een aantal prikjes (2 tot 7) vooraleer het ei effectief af te leggen, duidelijk te zien als donkere vlekjes die mooi op een rij liggen)  
Antispila petryi - Rode kornoeljegaatjesmaker
Rode kornoeljegaatjesmaker
Familie: Heliozelidae
 • Sindskort op basis van DNA-onderzoek gesplitst van Antispila treitschkiella.
 • Op Cornus mas en Cornus sanguinea komen drie verschillende soorten Heliozelidae voor.
Antispila treitschkiella - Kleine kornoeljegaatjesmaker
Kleine kornoeljegaatjesmaker
Familie: Heliozelidae
 • Op Cornus mas en Cornus sanguinea komen drie verschillende soorten Heliozelidae voor.
 • Wanneer er voorprikjes te zien zijn dan hebben we te maken met Antispila metalella. (waar het ei is afgelegd maakt het imago een aantal prikjes (2 tot 7) vooraleer het ei effectief af te leggen, duidelijk te zien als donkere vlekjes die mooi op een rij liggen)  
Antispilina ludwigi - Adderwortelgaatjesmaker
Adderwortelgaatjesmaker
Familie: Heliozelidae
 • Deze zeer zeldzame soort werd voor het eerst aangetroffen in Rocherath (Luik) op 23 juni 2017. We vonden, tijdens de zomerexcursie georganiseerd door de Sectie Snellen en Ter Haar, verschillende tientallen mijnen op adderwortel. Niet alleen in Rocherath maar ook in naburige gemeenten waar adderwortel aanwezig was. 
 • Een artikel over deze soort is in voorbereiding. 
 • Meestal meerdere mijnen per blad.
Heliozela hammoniella - Berkenzilvervlekmot
Berkenzilvervlekmot
Familie: Heliozelidae
 • Deze soort werd door onze bladmijnenwerkgroep voor het eerst uit België gemeld op 30 augustus 2009 en sindsdien is deze soort reeds gemeld uit 7 verschillende provincies. Volgens ons is de soort niet zo heel zeldzaam want op sommige plaatsen komt ze in hoge aantallen voor.
 • Vooral te vinden waar opslag staat van zeer jonge berken.
 • Soms wordt de blaasmijn voorafgegaan door een korte gang maar meestal ligt de blaasmijn zeer dicht tegen de hoofdnerf.
Heliozela resplendella - Elzenzilvervlekmot
Elzenzilvervlekmot
Familie: Heliozelidae
 • Vroeger was Heliozela hammoniella een synoniem voor Heliozela resplendella omdat er in de vlinders geen duidelijke en constante verschillen werden opgemerkt. Maar sinds kort is definitief aangetoond dat het twee verschillende soorten zijn.
Heliozela sericiella - Eikenzilvervlekmot
Eikenzilvervlekmot
Familie: Heliozelidae
 • Deze zeldzame soort wordt de laatste tijd meer en meer waargenomen.
 • Het gemineerde stuk hoofdnerf is meestal duidelijk verkleurd en opgezwollen.
Beukenbladsnijdermot
Familie: Incurvariidae
 • Een zeldzame soort die blijkbaar meer in het zuiden van ons land voorkomt. Er zijn ook wel oude gegevens uit de provincie Brabant.
Incurvaria masculella - Gewone witvlekmot
Gewone witvlekmot
Familie: Incurvariidae
 • Op foto 2 is duidelijk het litteken zichtbaar dat overblijft waar de vlinder het ei heeft afgelegd.
 • Ook de rupsen van Incurvaria soorten rusten in hoefijzervorm in de mijn (goed te zien op de hoofdfoto).
Incurvaria oehlmaniella - Bosbeswitvlekmot
Bosbeswitvlekmot
Familie: Incurvariidae
 • Buiten België wordt de soort ook waargenomen op Rubus chamaemorus; op die plant worden meestal meerdere eieren afgelegd.
Incurvaria pectinea - Berkenbladsnijdermot
berkenbladsnijdermot
Familie: Incurvariidae
 • Meestal meerdere mijnen per blad.
Incurvaria praelatella - Aardbeiwitvlekmot
Aardbeiwitvlekmot
Familie: Incurvariidae
 • Er kunnen meerdere mijnen per blad voorkomen.
Phylloporia bistrigella - Gelijnde witvlekmot
Gelijnde witvlekmot
Familie: Incurvariidae
 • Een opvallende maar toch zeldzame soort die, als mijn, de laatste tijd meer wordt waargenomen.