U bent hier

Home

Prunus spinosa

 • Hieronder alle soorten die op sleedoorn voorkomen.
Coleophora adjectella - Sleedoornkokermot
Sleedoornkokermot
Familie: Coleophoridae
 • Coleophora adjectella werd voor het eerst als koker in ons land gevonden tijdens een excursie van de Bladmijnenwerkgroep van de Vlaamse Vereniging voor Entomologie in een natuurgebied genaamd Le Gros Tienne in Lavaux-St.-Anne op 3 mei 2014.
Coleophora anatipenella - Witte meidoornkokermot
Witte meidoornkokermot
Familie: Coleophoridae
 • De rups vreet vlak voor het overwinteren erg veel kleine mijnvlekjes uit een blad, na overwintering worden vensters uit het blad gesneden.
Coleophora coracipennella - Donkergrijze kokermot
Donkergrijze kokermot
Familie: Coleophoridae
 • Deze soort moet, om tot een juiste determinatie te komen, op genitaliën gecheckt worden!
 • Omdat de rupsen voor het verpoppen veel rondkruipen moet er voorzichtig omgesprongen worden met de determinatie van C.coracipennella, prunifolia, serratella, en spinella. Dit zowel voor de kokers als voor de rupsen.
 • Ook de imago's van deze vier soorten zijn te verwarren.
Coleophora currucipennella - Okervlerkkokermot
Okervlerkkokermot
Familie: Coleophoridae
 • Na de overwintering maken de larven geen mijnen meer, maar veroorzaken ze skeletvraat.
 • Er is geen duidelijkheid over de juiste of belangrijkste waardplanten van deze soort. (verschillende auteurs noemen andere planten)
Coleophora hemerobiella - Fruitboomkokermot
Fruitboomkokermot
Familie: Coleophoridae
 • Deze soort heeft een tweejarige cyclus.
 • Ze wordt op verschillende Rosaceae waargenomen.
Coleophora prunifoliae - Prunuskokermot
Prunuskokermot
Familie: Coleophoridae
 • Opgelet: zowel imago’s als kokers zijn sterk te verwarren met een reeks andere Coleophora’s, vooral met C. serratella, … uitkweken en genitaal onderzoek is noodzakelijk!
Coleophora trigeminella - Zuidelijke meidoornkokermot
Zuidelijke meidoornkokermot
Familie: Coleophoridae
 • De kokers zitten aan de onderzijde van de waardplant.
 • Sorbus, Lijsterbes is de voornaamste waardplant. De waardplant Prunus spec. wordt echter zelden gebruikt.
 • Deze soort is pas in 2007 in België ontdekt in Namen. In 2013 ook voor het eerst in Vlaanderen waargenomen, meer bepaald in Limburg! Verder zijn er ons geen waarnemingen bekend.
Coleophora violacea - Witsprietkokermot
Witsprietkokermot
Familie: Coleophoridae
 • De kokers zijn zowel boven- als onderzijdig te vinden.
 • Deze soort is zeer polyfaag en leeft vooral op Rosaceae.
 • Lapjes worden over het algemeen uitgesneden uit de bovenepidermis.
Recurvaria nanella - Fruitpalpmot
Fruitpalpmot
Familie: Gelechiidae
 • Het zijn enkel de jonge rupsen die mineren, later na de overwintering voeden ze zich met de bloemknoppen en de jonge bladeren.
Parornix finitimella - Sleedoornzebramot
Sleedoornzebramot
Familie: Gracillariidae
 • Enkel bekend van oude waarnemingen uit het Zoniënwoud en het zuiden van het land.
 • Ook op de verschillende cultuurvormen van de gewone pruim (Prunus domestica).
 • Prunus spinosa is de voornaamste waardplant. 
Parornix torquillella - Fraaie zebramot
Fraaie zebramot
Familie: Gracillariidae
 • Vroeger enkele waarnemingen, vooral uit het zuiden van het land. De laatste jaren meer waargenomen in Vlaanderen. Het blijft een redelijk zeldzame soort.
 • Ook op Prunus domestica en in mindere mate op andere Prunus-soorten. 
Phyllonorycter spinicolella - Sleedoornvouwmot
Sleedoornvouwmot
Familie: Gracillariidae
 • Van zeldzaam en lokaal naar gewoon en overal.
 • Op sommige plaatsen kan deze soort zeer algemeen voorkomen.
Incurvaria oehlmaniella - Bosbeswitvlekmot
Bosbeswitvlekmot
Familie: Incurvariidae
 • Buiten België wordt de soort ook waargenomen op Rubus chamaemorus; op die plant worden meestal meerdere eieren afgelegd.
Leucoptera malifoliella - Appelsneeuwmot
Appelsneeuwmot
Familie: Lyonetiidae
 • Gelijkende soorten zijn Callisto denticulella: Bij deze soort ligt er weinig frass in de mijn terwijl bij L. malifoliella er juist veel frass inligt. Bij C. denticulella is meestal een begingang te zien, bij L. malifoliella niet.
Lyonetia clerkella - Hangmatmot
Hangmatmot
Familie: Lyonetiidae
 • Deze soort heeft een hele waaier aan waardplanten. Vooral Betulaceae en Rosaceae.
 • Deze algemene soort variëert in aantal van jaar tot jaar.
 • De mijn is gemakkelijk te herkennen aan de slanke lange kronkelende gang waarin het frass steeds in een centrale lijn ligt.
Lyonetia prunifoliella - Sleedoornhangmatmot
Sleedoornhangmatmot
Familie: Lyonetiidae
 • Deze soort kan op sommige plaatsen in het zuiden van ons land massaal optreden. Maar meestal is ze zeldzaam!   
 • Deze soort wordt meestal waargenomen in de provincie Namen en Luxemburg. Sindskort (2014) ook nieuw vastgesteld voor Vlaanderen in de provincie Limburg!
 • De belangrijkste waardplant voor deze soort is toch sleedoorn (Prunus spinosa).
Ectoedemia spinosella - Sleedoornblaasmijnmot
Sleedoornblaasmijnmot
Familie: Nepticulidae
 • In het zuiden van Europa heeft de soort meerdere waardplanten uit de groep Prunus, zoals Prunus domestica, cerasifera, fruticosa en dulcis. Bij ons treffen we de soort enkel op Prunus spinosa aan.
 • Meestal is de soort vrij zeldzaam maar op sommige plaatsen kan ze wel algemeen worden waargenomen, meestal in de provincie Namen.
 • In 2012 ook in de provincie Luxemburg gevonden.
Stigmella plagicolella - Pruimenballonmot
Pruimenballonmot
Familie: Nepticulidae
 • Soms wordt de begingang overlopen door de latere blaasmijn.
 • Prunus spinosa en Prunus domestica zijn de voornaamste waardplanten.
Stigmella prunetorum - Spiraalmineermot
Spiraalmineermot
Familie: Nepticulidae
 • Bij verlaten mijnen verkleurt het gedeelte dat rondom de mijn ligt (goed te zien op de foto's van Fallais (Luik) van Jean-Yves Baugnée).
Coptotriche gaunacella - Sleedoornvlekmot
Sleedoornvlekmot
Familie: Tischeriidae
 • Enkel in het zuiden van het land waargenomen. Zeer zeldzaam!
Paraswammerdamia albicapitella - witkraagduifmot
Witkraagduifmot
Familie: Yponomeutidae
 • Monofaag op sleedoorn.
Pseudoswammerdamia combinella - Rode duifmot
Rode duifmot
Familie: Yponomeutidae
 • Monofaag op sleedoorn.
Scythrophia crataegella - Doornspinnertje
Doornspinnertje
Familie: Yponomeutidae
 • De jonge rupsen maken een hibernaculum om in te overwinteren.