U bent hier

Home

Fraxinus excelsior

 • Hieronder alle soorten die op es voorkomen.
Coleophora badiipennella - Iepenkokermot
Iepenkokermot
Familie: Coleophoridae
 • De soort leeft op tal van bomen en struiken toch is Ulmus (iep) de voornaamste.
 • Moeilijk te onderscheiden van Coleophora limosipennella
 • Een erg lokale soort die ook te lijden heeft (gehad) door de "iepenziekte".
Caloptilia cuculipennella - Grauwe steltmot
Grauwe steltmot
Familie: Gracillariidae
 • Een plaatselijke en niet talrijke soort, verspreid over het hele land.
 • Ook op andere soorten Fraxinus, Jasminum en Phillyrea. 
 • Nagenoeg over het hele land verspreid, nog niet waargenomen in Limburg. Vroeger was de soort uit slechts drie provincies bekend (BR, NA en OV). Het is niet duidelijk of de soort talrijker is geworden tijdens de laatste jaren, of dat er beter is naar uitgekeken.
Gracillaria syringella - Seringensteltmot
Seringensteltmot
Familie: Gracillariidae
 • Een van de gewoonste Gracillariidae-soorten in België, overal talrijk waargenomen. De rups veroorzaakt soms zelfs schade aan hagen.
 • Buiten de opgenoemde waardplanten ook op tal van andere struiken, maar meestal wordt de ontwikkeling afgebroken vooraleer er nieuwe vlindertjes ontstaan. 
Prays fraxinella - Essenmot
Essenmot
Familie: Praydidae
 • Wanneer men in de lente essen gaat controleren en slaphangende scheuten ziet dan is de kans groot dat daar een rups in aanwezig is.
Prays ruficeps - Bruine essenmot
Bruine essenmot
Familie: Praydidae
 • Er zijn twee soorten die op es voorkomen: Prays fraxinella en Prays ruficeps. Er zouden minieme verschillen zijn tussen de rupsen van beide soorten maar die zijn ons voorlopig niet bekend.