U bent hier

Home

Acer campestre

 • Hieronder alle soorten die op Spaanse aak voorkomen.
Bucculatrix thoracella - Lindeooglapmot
Lindeooglapmot
Familie: Bucculatricidae
 • Deze rupsen doen, zoals alle andere Buccultricidae, aan venstervraat en leven dus vrij op het blad nadat ze hun mijntje gemaakt hebben.
 • De witte schijfvormige coconnetjes die je op sommige foto's ziet zijn coconnetjes die de rupsen spinnen om daarin te gaan vervellen.
Coleophora badiipennella - Iepenkokermot
Iepenkokermot
Familie: Coleophoridae
 • De soort leeft op tal van bomen en struiken toch is Ulmus (iep) de voornaamste.
 • Moeilijk te onderscheiden van Coleophora limosipennella
 • Een erg lokale soort die ook te lijden heeft (gehad) door de "iepenziekte".
Bleke esdoornsteltmot
Familie: Gracillariidae
 • De eerste vangst van deze soort uit België kwam uit Kinrooi waar één exemplaar werd verzameld op 04-06-2006.
Caloptilia hemidactylella - Bonte esdoornsteltmot
Bonte esdoornsteltmot
Familie: Gracillariidae
 • Zeldzaam. Vroeger alleen bekend uit Brabant en Namur, nu nagenoeg over het hele land verspreid.
 • De soort leeft ook, maar in veel minder mate, op andere Acer-soorten zoals A. platanoides en A. pseudoplatanus
Caloptilia semifascia - Gehaakte esdoornsteltmot
Gehaakte esdoornsteltmot
Familie: Gracillariidae
 • Zeer zeldzaam in België. Van oudsher bekend uit het Zoniënwoud, nadien slechts eenmaal vermeld uit de provincie Limburg.
 • De soort leeft erg monofaag op Acer campestre. Meldingen van Acer pseudoplatanus dienen gecontroleerd te worden. De soort zou in de hogere delen van een boom voorkomen, van 2 tot 4 m hoogte. 
Phyllonorycter acerifoliella - Spaanse-aakvouwmot
Spaanse-aakvouwmot
Familie: Gracillariidae
 • Een plaatselijke en niet zo gewone soort.
 • Bij meldingen van andere Acer-soorten gaat het meestal om foutieve determinaties, ofwel van de boom ofwel van het motje. 
Incurvaria pectinea - Berkenbladsnijdermot
berkenbladsnijdermot
Familie: Incurvariidae
 • Meestal meerdere mijnen per blad.
Stigmella aceris - Esdoornmineermot
Akenmineermot
Familie: Nepticulidae
 • Sinds 2006 is deze soort uit elke provincie gemeld. Het is een gewone soort die overal in aantal kan voorkomen.
 • Er zijn twee soorten gangmijnmakende Nepticulidae die op Acer-soorten voorkomen bij ons.
 1. Acer campestre (Spaanse aak of veldesdoorn) en platanoides (Noorse esdoorn): Stigmella aceris
 2. Acer pseudoplatanus (gewone esdoorn): Stigmella speciosa
Ectoedemia louisella - Akenvruchtmineermot
Akenvruchtmineermot
Familie: Nepticulidae
 • Deze soort werd in 2007 voor het eerst gemeld uit België. Op 9 dagen tijd werd ze in alle provincies gevonden.
 • Er zijn 3 soorten Etainia's die gelijkaardige mijnen maken in de samara's van esdoorn-soorten. Elk hebben ze hun eigen waardplant.
 1. Etainia sericopeza : Noorse esdoorn
 2. Etainia louisella : Spaanse aak of Veldesdoorn