U bent hier

Home

19-05-2023 Virton ~ Vallée de Rabais - Bois de Virton

Sfeer - Virton ~ Vallée de Rabais (LX) 19-05-2023 ©Steve Wullaert

Ten noorden van Virton ligt het bekken van Rabais, een kleine zijrivier van de Ton, en het Bois de Virton dat het omringt, strekken zich uit over bijna 600 hectare tot Croix Rouge in het noorden. Dit uitgestrekte bosmassief beslaat de Cuesta Sinémurienne, een van de drie "kusten" die het reliëf en het landschap van Belgisch Lotharingen zo goed karakteriseren. Het floristische belang van de site is bijzonder opmerkelijk en komt zowel tot uiting in het aantal soorten als in de hoeveelheid zeldzame en beschermde elementen. Walstro (Galium sylvaticum), steenbraam (Rubus saxatilis), winterheermoes (Equisetum hyemale), geschubde zegge (Carex lepidocarpa) zijn enkele van de juweeltjes van de lokale flora. De fauna is ook erg rijk, vooral onder grote zoogdieren, bosvogels, herpetofauna en insecten waaronder vlinders (met meer dan 50 soorten!) en libellen. De betreffende perimeter valt grotendeels binnen het Natura 2000-gebied BE34061 genaamd "Vallées de Laclaireau et du Rabais".

Bronvermelding: http://biodiversite.wallonie.be/fr/1316-vallee-de-rabais-et-bois-de-virton.html?IDD=251659101&IDC=1881#

We maakten met onze werkgroep eerst een wandeling door een klein stukje van het bos. We spraken tegelijkertijd af waar we vlindervallen gingen plaatsen. Er werden tegen de avond in totaal 10 vlinderbakken opgezet met telkens 1x 125w lamp. De omstandigheden waren zeer goed, overdag relatief warm en tegen de later namiddag trok de hemel dicht zonder regen maar met zware bewolking. De temperatuur zakte naar 12.3°C tegen de ochtend.

De uitschieters van deze excursie:

1. Glyphipterix bergstraesserella - breedvleugelparelmot : een zeer zeldzame en lokale soort die vooral te vinden is in de omgeving van Luzula luzuloides.

2. Sabra harpagula - linde-eenstaart : ook deze soort is zeldzaam en zeer lokaal. Toch zijn er enkele stabiele populaties, vooral in zuidelijke delen van ons land.

 Virton, Luxembourg, Belgium (FQ89) 19-05-2023   Vallée de Rabais Temp.: 14°C – 12,3°C Clouds: 6/8
Family Species Nederlandse naam AANTAL Way of recording OPMERKING
Micropterigidae          
  Micropterix calthella (Linnaeus, 1761) dotterbloemoermot 56 observed during daytime  
  Micropterix tunbergella (Fabricius, 1787) bosoermot 1 observed during daytime  
Hepialidae          
  Korscheltellus lupulina (Linnaeus, 1758) slawortelboorder 1 on light  
Adelidae          
  Adela reaumurella (Linnaeus, 1758) smaragdlangsprietmot 1 on light  
  Adela reaumurella (Linnaeus, 1758) smaragdlangsprietmot 1 observed during daytime  
  Cauchas rufimitrella (Scopoli, 1763) pinksterbloemlangsprietmot 10 observed during daytime  
  Nematopogon robertella (Clerck, 1759) naaldboslangsprietmot 3 on light  
  Nematopogon swammerdamella (Linnaeus, 1758) bleke langsprietmot 20 on light  
  Nematopogon swammerdamella (Linnaeus, 1758) bleke langsprietmot 2 observed during daytime  
Incurvariidae          
  Incurvaria masculella (Denis & Schiffermüller, 1775) gewone witvlekmot 1 on light  
  Incurvaria masculella (Denis & Schiffermüller, 1775) gewone witvlekmot 2 observed during daytime  
  Incurvaria pectinea Haworth, 1828 berkenbladsnijdermot 70 leaf mine  
Tischeriidae          
  Coptotriche marginea (Haworth, 1828) gele bramenvlekmot 2 observed during daytime  
  Coptotriche marginea (Haworth, 1828) gele bramenvlekmot 4 on light  
Psychidae          
  Psyche casta (Pallas, 1767) gewone zakdrager 1 observed during daytime  
Dryadaulidae          
  Dryadaula heindeli Gaedike & Scholz, 1998 boomzwammot 1 pheromone Op feromoon van P. TABANIFORMIS
Tineidae          
  Triaxomera parasitella (Hübner, 1796) zwammenmot 2 on light  
  Monopis weaverella (Scott, 1858) witvlekkijkgaatje 3 on light  
  Tinea trinotella Thunberg, 1794 gele pelsmot 6 on light  
Bucculatricidae          
  Bucculatrix ulmella Zeller, 1848 eikenooglapmot 3 on light  
Gracillariidae          
  Aspilapteryx tringipennella (Zeller, 1839) weegbreesteltmot 1 on light  
  Caloptilia alchimiella (Scopoli, 1763) goudvleksteltmot 8 on light  
  Caloptilia robustella Jäckh, 1972 eikensteltmot 3 on light  
  Gracillaria syringella (Fabricius, 1794) seringensteltmot 1 on light  
  Micrurapteryx kollariella (Zeller, 1839) bremsteltmot 1 observed during daytime  
  Phyllonorycter harrisella (Linnaeus, 1761) witte eikenvouwmot 1 on light  
  Phyllonorycter muelleriella (Zeller, 1839) gevlekte eikenvouwmot 2 on light  
  Phyllonorycter quercifoliella (Zeller, 1839) gewone eikenvouwmot 3 on light  
  Phyllonorycter roboris (Zeller, 1839) bonte eikenvouwmot 1 observed during daytime  
  Phyllonorycter tenerella (de Joannis, 1915) haagbeukvouwmot 1 on light  
Glyphipterigidae          
  Glyphipterix bergstraesserella (Fabricius, 1781) breedvleugelparelmot  1 on light  
  Glyphipterix bergstraesserella (Fabricius, 1781) breedvleugelparelmot  5 observed during daytime  
  Glyphipterix forsterella (Fabricius, 1781) zeggeparelmot 1 observed during daytime  
Oecophoridae          
  Crassa tinctella (Hübner, 796) lichte zwamboorder 1 on light  
Gelechiidae          
  Dichomeris ustalella (Fabricius, 1794) roestkleurige palpmot 4 on light  
  Aroga velocella (Zeller, 1839) zuringpalpmot 2 on light  
  Mirificarma interrupta (Curtis, 1827) streephoutmot 1 on light  
  Mirificarma mulinella (Zeller, 1839) bremkwastje 4 caterpillar  
  Carpatolechia proximella (Hübner, 1796) smalpalpmot 3 on light  
  Pseudotelphusa scalella (Scopoli, 1763) pronkpalpmot 2 on light  
  Stenolechiodes pseudogemmellus Elsner, 1996 vroege eikenpalpmot 2 on light  
  Teleiopsis diffinis (Haworth, 1828) fraaie korrelpalpmot 2 on light  
Elachistidae          
  Elachista adscitella Stainton, 1851 ruwe-smelemineermot 1 leaf mine  
  Elachista albifrontella (Hübner, 1817) witkopgrasmineermot 1 on light  
Coleophoridae          
  Coleophora lutarea (Haworth, 1828) grijze muurkokermot 6 observed during daytime  
Alucitidae          
  Alucita hexadactyla Linnaeus, 1758 waaiermot 2 on light  
Tortricidae          
  Syndemis musculana (Hübner, 1799) struikbladroller 14 on light  
  Acleris cristana (Denis & Schiffermüller, 1775) diamantborsteltje 1 on light  
  Acleris literana (Linnaeus, 1758) groene boogbladroller 1 on light  
  Eulia ministrana (Linnaeus, 1758) papegaaibladroller 1 observed during daytime  
  Eulia ministrana (Linnaeus, 1758) papegaaibladroller 30 on light  
  Lobesia reliquana (Hübner, 1825) harlekijnbladroller 4 on light  
  Olethreutes arcuella (Clerck, 1759) geisha 2 observed during daytime  
  Ancylis apicella (Denis & Schiffermüller, 1775) fijngestreepte haakbladroller 16 on light  
  Ancylis apicella (Denis & Schiffermüller, 1775) fijngestreepte haakbladroller 2 observed during daytime  
  Ancylis laetana (Fabricius, 1775) witte haakbladroller 4 on light  
  Ancylis mitterbacheriana (Denis & Schiffermüller, 1775) oranje haakbladroller 10 on light  
  Ancylis obtusana (Haworth, 1811) rossige haakbladroller 1 on light  
  Epinotia demarniana (Fischer von Röslerstamm, 1840) berkenoogbladroller 1 observed during daytime  
  Epinotia tedella (Clerck, 1759) sparrenoogbladroller 3 on light  
  Epinotia tetraquetrana (Haworth, 1811) vierkantoogbladroller 2 observed during daytime  
  Epinotia tetraquetrana (Haworth, 1811) vierkantoogbladroller 1 on light  
  Eucosma cana (Haworth, 1811) distelknoopvlekje 1 on light  
  Cydia strobilella (Linnaeus, 1758) kegelbladroller 2 on light  
  Grapholita funebrana Treitschke, 1835 pruimenmot 1 pheromone Op feromoon van G. FUNEBRANA
  Pammene argyrana (Hübner,[1799) fruitdwergbladroller 16 on light  
  Pammene germmana (Hübner, 1799) haakjesdwergbladroller 1 on light  
Pieridae          
  Gonepteryx rhamni (Linnaeus, 1758) citroenvlinder 19 observed during daytime  
  Pieris napi (Linnaeus, 1758) klein geaderd witje 1 observed during daytime  
  Anthocharis cardamines (Linnaeus, 1758) oranjetipje 1 observed during daytime  
Lycaenidae          
  Callophrys rubi (Linnaeus, 1758) groentje 3 observed during daytime  
  Polyommatus icarus (Rottemburg, 1775) icarusblauwtje 1 observed during daytime  
Nymphalidae          
  Polygonia c-album (Linnaeus, 1758) gehakkelde aurelia 1 observed during daytime  
  Pararge aegeria (Linnaeus, 1758) bont zandoogje 3 observed during daytime  
Crambidae          
  Pyrausta purpuralis (Linnaeus, 1758) purpermot 1 observed during daytime  
  Agrotera nemoralis (Scopoli, 1763) haagbeukmot 1 on light  
Drepanidae          
  Drepana falcataria (Linnaeus, 1758) berkeneenstaart 2 on light  
  Falcaria lacertinaria (Linnaeus, 1758) bleke eenstaart 3 on light  
  Sabra harpagula (Esper, 1786) linde-eenstaart 5 on light  
  Tethea or (Denis & Schiffermüller, 1775) orvlinder 5 on light  
  Thyatira batis (Linnaeus, 1758) braamvlinder 2 on light  
Lasiocampidae          
  Macrothylacia rubi (Linnaeus, 1758) veelvraat 1 on light  
Sphingidae          
  Laothoe populi (Linnaeus, 1758) populierenpijlstaart 1 on light  
  Laothoe populi (Linnaeus, 1758) populierenpijlstaart 6 on light  
  Mimas tiliae (Linnaeus, 1758) lindepijlstaart 1 on light  
Geometridae          
  Lomaspilis marginata (Linnaeus, 1758) gerande spanner 14 on light  
  Chiasmia clathrata (Linnaeus, 1758) klaverspanner 1 on light  
  Macaria liturata (Clerck, 1759) gerimpelde spanner 3 on light  
  Macaria notata (Linnaeus, 1758) klaverblaadje 5 on light  
  Cepphis advenaria (Hübner, 1790) kleine herculesspanner 1 on light  
  Petrophora chlorosata (Scopoli, 1763) varenspanner 11 on light  
  Plagodis dolabraria (Linnaeus, 1767) lindeknotsvlinder 14 on light  
  Opisthograptis luteolata (Linnaeus, 1758) hagedoornvlinder 2 on light  
  Pseudopanthera macularia (Linnaeus, 1758) boterbloempje 10 on light  
  Pseudopanthera macularia (Linnaeus, 1758) boterbloempje 21 observed during daytime  
  Selenia lunularia (Hübner, 1788) lindeherculesje 4 on light  
  Odontopera bidentata (Clerck, 1759) getande spanner 1 on light  
  Aethalura punctulata (Denis & Schiffermüller, 1775) berkenspikkelspanner 3 on light  
  Ectropis crepuscularia (Denis & Schiffermüller, 1775) gewone spikkelspanner 5 on light  
  Ematurga atomaria (Linnaeus, 1758) gewone heispanner 1 observed during daytime  
  Hypomecis punctinalis (Scopoli, 1763) ringspikkelspanner 4 on light  
  Paradarisa consonaria (Hübner, 1799) vierkantspikkelspanner 22 on light  
  Parectropis similaria (Hufnagel, 1767) witvlekspikkelspanner 5 on light  
  Parectropis similaria (Hufnagel, 1767) witvlekspikkelspanner 1 observed during daytime  
  Lomographa bimaculata (Fabricius, 1775) tweevlekspanner 3 on light  
  Lomographa temerata (Denis & Schiffermüller, 1775) witte schaduwspanner 6 on light  
  Pungeleria capreolaria (Denis & Schiffermüller, 1775) dennenbandspanner 7 on light  
  Jodis lactearia (Linnaeus, 1758) melkwitte zomervlinder 17 on light  
  Scopula floslactata (Haworth, 1809) roomkleurige stipspanner 1 on light  
  Cyclophora linearia (Hübner, 1799) gele oogspanner 81 on light  
  Cyclophora linearia (Hübner, 1799) gele oogspanner 1 observed during daytime  
  Cyclophora punctaria (Linnaeus, 1758) gestippelde oogspanner 24 on light  
  Cyclophora annularia (Fabricius, 1775) nekspindertje 2 on light  
  Epirrhoe alternata (Müller O. F., 1764) gewone bandspanner 2 on light  
  Epirrhoe alternata (Müller O. F., 1764) gewone bandspanner 5 on light  
  Xanthorhoe biriviata (Borkhausen, 1794) springzaadbandspanner 1 on light  
  Xanthorhoe biriviata (Borkhausen, 1794) springzaadbandspanner 1 observed during daytime  
  Xanthorhoe designata (Hufnagel, 1767) koolbandspanner 2 on light  
  Xanthorhoe fluctuata (Linnaeus, 1758) zwartbandspanner 2 on light  
  Xanthorhoe spadicearia (Denis & Schiffermüller, 1775) bruine vierbandspanner 2 on light  
  Chloroclysta siterata (Hufnagel, 1767) papegaaitje 4 on light  
  Colostygia pectinataria (Knoch, 1781) kleine groenbandspanner 2 on light  
  Ecliptopera silaceata (Denis & Schiffermüller, 1775) marmerspanner 2 on light  
  Electrophaes corylata (Thunberg, 1792) kleine wortelhoutspanner 3 on light  
  Lampropteryx suffumata (Denis & Schiffermüller, 1775) fraaie walstrospanner 6 on light  
  Thera vetustata (Denis & Schiffermüller, 1775) witte sparspanner 1 on light  
  Melanthia procellata (Denis & Schiffermüller, 1775) witvlekbosrankspanner 1 on light  
  Acasis viretata (Hübner, 1799) groene blokspanner 1 on light  
  Lobophora halterata (Hufnagel, 1767) lichte blokspanner 9 on light  
  Perizoma albulata (Denis & Schiffermüller, 1775) ratelaarspanner 54 on light  
  Perizoma albulata (Denis & Schiffermüller, 1775) ratelaarspanner 1 observed during daytime  
  Perizoma alchemillata (Linnaeus, 1758) hennepnetelspanner 2 on light  
  Perizoma flavofasciata (Thunberg, 1792) silenespanner 4 on light  
  Perizoma flavofasciata (Thunberg, 1792) silenespanner 1 observed during daytime  
  Chloroclystis v-ata (Haworth, 1809) v-dwergspanner 1 on light  
  Eupithecia abbreviata Stephens, 1831 voorjaarsdwergspanner 9 on light  
  Eupithecia assimilata Doubleday, 1856 hopdwergspanner 1 on light  
  Eupithecia exiguata (Hübner, 1813) loofboomdwergspanner 11 on light  
  Eupithecia linariata (Denis & Schiffermüller, 1775) vlasbekdwergspanner 4 on light  
  Eupithecia pulchellata Stephens, 1831 vingerhoedskruiddwergspanner 1 on light  
  Eupithecia pygmaeata (Hübner, 1799) hoornbloemdwergspanner 1 observed during daytime  
  Eupithecia tantillaria Boisduval, 1840 fijnspardwergspanner 21 on light  
  Eupithecia tripunctaria Herrich-Schäffer, 1852 schermbloemdwergspanner 2 on light  
  Eupithecia virgaureata Doubleday, 1861 guldenroededwergspanner 1 on light  
Notodontidae          
  Clostera anachoreta (Denis & Schiffermüller, 1775) kleine wapendrager 1 on light  
  Drymonia dodonaea (Denis & Schiffermüller, 1775) gestreepte tandvlinder 20 on light  
  Drymonia obliterata (Esper, 1785) beukentandvlinder 4 on light  
  Gluphisia crenata (Esper, 1785) populierentandvlinder 2 on light  
  Leucodonta bicoloria (Denis & Schiffermüller, 1775) tweekleurige tandvlinder 10 on light  
  Pheosia gnoma (Fabricius, 1776) berkenbrandvlerkvlinder 2 on light  
  Pheosia tremula (Clerck, 1759) brandvlerkvlinder 4 on light  
  Pterostoma palpina (Clerck, 1759) snuitvlinder 2 on light  
  Ptilodon capucina (Linnaeus, 1758) kroonvogeltje 1 on light  
  Ptilodon cucullina (Denis & Schiffermüller, 1775) esdoorntandvlinder 3 on light  
  Furcula bicuspis (Borkhausen, 1790) berkenhermelijnvlinder 1 on light  
  Furcula bifida (Brahm, 1787) wilgenhermelijnvlinder 1 on light  
  Peridea anceps (Goeze, 1781) eikentandvlinder 7 on light  
  Harpyia milhauseri (Fabricius, 1775) draak 20 on light  
Erebidae          
  Hypena proboscidalis (Linnaeus, 1758) bruine snuituil 1 on light  
  Calliteara pudibunda (Linnaeus, 1758) meriansborstel 513 on light  
  Diaphora mendica (Clerck, 1759) mendicabeer 36 on light  
  Spilosoma lubricipeda (Linnaeus, 1758) witte tijger 1 on light  
  Eilema sororcula (Hufnagel, 1766) geel beertje 322 on light  
Nolidae          
  Nola confusalis (Herrich-Schäffer, 1847) vroeg visstaartje 18 on light  
  Pseudoips prasinana (Linnaeus, 1758) zilveren groenuil 7 on light  
  Nycteola revayana (Scopoli, 1772) variabele eikenuil 1 on light  
Noctuidae          
  Autographa gamma (Linnaeus, 1758) gamma-uil 4 on light  
  Colocasia coryli (Linnaeus, 1758) hazelaaruil 79 on light  
  Acronicta alni (Linnaeus, 1767) elzenuil 5 on light  
  Acronicta megacephala (Denis & Schiffermüller, 1775) schilddrager 1 on light  
  Panemeria tenebrata (Scopoli, 1763) dwerghuismoeder 3 observed during daytime  
  Charanyca trigrammica (Hufnagel, 1766) drielijnuil 1 on light  
  Phlogophora meticulosa (Linnaeus, 1758) agaatvlinder 1 on light  
  Lithophane socia (Hufnagel, 1766) geelbruine houtuil 2 on light  
  Egira conspicillaris (Linnaeus, 1758) brildrager 2 on light  
  Orthosia cerasi (Fabricius, 1775) tweestreepvoorjaarsuil 1 on light  
  Orthosia incerta (Hufnagel, 1766) variabele voorjaarsuil 1 on light  
  Panolis flammea (Denis & Schiffermüller, 1775) dennenuil 2 on light  
  Ochropleura plecta (Linnaeus, 1761) haarbos 2 on light  
      1930    

 

Sfeer - Virton ~ Vallée de Rabais (LX) 19-05-2023 ©Steve Wullaert
Sfeer - Virton ~ Vallée de Rabais (LX) 19-05-2023 ©Steve Wullaert
Sfeer - Virton ~ Vallée de Rabais (LX) 19-05-2023 ©Steve Wullaert
Sfeer - Virton ~ Vallée de Rabais (LX) 19-05-2023 ©Steve Wullaert
Sfeer - Virton ~ Vallée de Rabais (LX) 19-05-2023 ©Steve Wullaert
Sfeer - Virton ~ Vallée de Rabais (LX) 19-05-2023 ©Steve Wullaert
Sfeer - Virton ~ Vallée de Rabais (LX) 19-05-2023 ©Steve Wullaert
Sfeer - Virton ~ Vallée de Rabais (LX) 19-05-2023 ©Steve Wullaert
Acronicta alni - Virton ~ Vallée de Rabais (LX) 19-05-2023 ©Steve Wullaert
Charanyca trigrammica - Virton ~ Vallée de Rabais (LX) 19-05-2023 ©Steve Wullaert
Diarsia mendica - Virton ~ Vallée de Rabais (LX) 19-05-2023 ©Steve Wullaert
Drymonia dodonaea - Virton ~ Vallée de Rabais (LX) 19-05-2023 ©Steve Wullaert
Glyphipterix bergstraesserella - Virton ~ Vallée de Rabais (LX) 19-05-2023 ©Steve Wullaert
Leucodonta bicoloria - Virton ~ Vallée de Rabais (LX) 19-05-2023 ©Steve Wullaert
Odontopera bidentata - Virton ~ Vallée de Rabais (LX) 19-05-2023 ©Steve Wullaert
Paradarisa consonaria - Virton ~ Vallée de Rabais (LX) 19-05-2023 ©Steve Wullaert
Plagodis dolabraria - Virton ~ Vallée de Rabais (LX) 19-05-2023 ©Steve Wullaert
Plagodis pulveraria - Virton ~ Vallée de Rabais (LX) 19-05-2023 ©Steve Wullaert
Pseudopantera macularia - Virton ~ Vallée de Rabais (LX) 19-05-2023 ©Steve Wullaert
Ptilodon cucullina - Virton ~ Vallée de Rabais (LX) 19-05-2023 ©Steve Wullaert
Sabra harpagula - Virton ~ Vallée de Rabais (LX) 19-05-2023 ©Steve Wullaert
Thera vetustata - Virton ~ Vallée de Rabais (LX) 19-05-2023 ©Steve Wullaert
Thyatira batis - Virton ~ Vallée de Rabais (LX) 19-05-2023 ©Steve Wullaert