U bent hier

Home

Vaccinium myrtillus

  • Hieronder alle soorten die op blauwe bosbes voorkomen.
Coleophora vacciniella - Grote bosbeskokermot
Grote bosbeskokermot
Familie: Coleophoridae
  • De kokers zijn gemakkelijk te vinden door te gaan zoeken naar bovenzijdige venstervraat en daarna naar de koker die in de buurt daarvan zit.
Incurvaria masculella - Gewone witvlekmot
Gewone witvlekmot
Familie: Incurvariidae
  • Op foto 2 is duidelijk het litteken zichtbaar dat overblijft waar de vlinder het ei heeft afgelegd.
  • Ook de rupsen van Incurvaria soorten rusten in hoefijzervorm in de mijn (goed te zien op de hoofdfoto).
Incurvaria oehlmaniella - Bosbeswitvlekmot
Bosbeswitvlekmot
Familie: Incurvariidae
  • Buiten België wordt de soort ook waargenomen op Rubus chamaemorus; op die plant worden meestal meerdere eieren afgelegd.
Stigmella myrtillella Bosbesmineermot
Bosbesmineermot
Familie: Nepticulidae
  • Sommige mijnen verkleuren purperachtig en verraden zo hun aanwezigheid (te zien op foto 6 & 7).
  • De soort wordt voornamelijk aangetroffen in het zuiden van het land waar blauwe bosbes en rijsbes in grote getale voorkomt.
Rhopobota myrtillana - Bosbesbladroller
Bosbesbladroller
Familie: Tortricidae
  • Razowski maakt ook melding van enkele andere waardplanten zoals Myrica gale, Ledum palustre, Berberis vulgaris zelfs op Cornus en Quercus