U bent hier

Home

Trifolium repens

 • Hieronder alle soorten die op witte klaver voorkomen.
Coleophora alcyonipennella - Metaalkokermot
Metaalkokermot
Familie: Coleophoridae
 • Deze soort werd vroeger met een aantal andere soorten verward, zodat sommige oudere gegevens waardeloos zijn.
 • De imago's zijn ook overdag actief.
 • Deze soort is vooral te verwarren met  C. mayrella (kamsprietkokermot).
Coleophora mayrella - Kamsprietkokermot
Kamsprietkokermot
Familie: Coleophoridae
 • De kokers en het gedrag van de rups zijn nauwelijks te onderscheiden van die van C. alcyonnipenella.
 • De imago's zijn vooral dagactief.
Aproaerema anthyllidella - Wondklaverpalpmot
Wondklaverpalpmot
Familie: Gelechiidae
 • Het zijn alleen rupsen van de eerste generatie die minerende activiteit vertonen.
 • Buiten België wordt de soort ook op Chamaecytisus, Doronicum rectum, Hymenocarpos circinnatus, Ononis rosifolia, Oxytropis pilosa, Psoralea bituminosa en Trigonella monspeliaca waargenomen.
Parectopa ononidis - Stalkruidmineermot
Stalkruidmineermot
Familie: Gracillariidae
 • Een zeer zeldzame soort in België, vermeld uit vijf provincies, maar meestal gaat het om oude gegevens. Enkel in de kuststreek en Luik blijkt de soort nog voor te komen.
 • De soort komt ook op andere Fabaceae voor, o.a.: Ononis spinosa. 
Tentjes-klavervouwmot
Familie: Gracillariidae
 • Een erg lokale en zeldzame soort in België, komt uitsluitend in de Kalkstreek voor.
 • Vicia sepium (heggenwikke) is de hoofdvoedselplant. Er is een duidelijke voorkeur voor planten die in de schaduw staan en tussen andere kruiden. Komt nog op een aantal andere Fabaceae (vlinderbloemigen) voor, o.a. Lathyrus, Lotus, Medicago.