U bent hier

Home

Trifolium pratense

 • Hieronder alle soorten die op rode klaver voorkomen.
Coleophora deauratella - Grijze metaalkokermot
Grijze metaalkokermot
Familie: Coleophoridae
 • De imago's zijn dagactief.
Aproaerema anthyllidella - Wondklaverpalpmot
Wondklaverpalpmot
Familie: Gelechiidae
 • Het zijn alleen rupsen van de eerste generatie die minerende activiteit vertonen.
 • Buiten België wordt de soort ook op Chamaecytisus, Doronicum rectum, Hymenocarpos circinnatus, Ononis rosifolia, Oxytropis pilosa, Psoralea bituminosa en Trigonella monspeliaca waargenomen.
Syncopacma taeniolella - Brede bandpalpmot
Brede bandpalpmot
Familie: Gelechiidae
 • Deze soort is makkelijk te herkennen door de opvallende roodbruine rups.
 • Imago's daarentegen zijn zeer moeilijk op naam te brengen zonder op genitaliën te controleren. Daarmee dat de soort waarschijnlijk minder wordt gemeld.
Parectopa ononidis - Stalkruidmineermot
Stalkruidmineermot
Familie: Gracillariidae
 • Een zeer zeldzame soort in België, vermeld uit vijf provincies, maar meestal gaat het om oude gegevens. Enkel in de kuststreek en Luik blijkt de soort nog voor te komen.
 • De soort komt ook op andere Fabaceae voor, o.a.: Ononis spinosa. 
Phyllonorycter insignitella - Klavervouwmot
Klavervouwmot
Familie: Gracillariidae
 • Zeer lokaal en zeldzaam.
Tentjes-klavervouwmot
Familie: Gracillariidae
 • Een erg lokale en zeldzame soort in België, komt uitsluitend in de Kalkstreek voor.
 • Vicia sepium (heggenwikke) is de hoofdvoedselplant. Er is een duidelijke voorkeur voor planten die in de schaduw staan en tussen andere kruiden. Komt nog op een aantal andere Fabaceae (vlinderbloemigen) voor, o.a. Lathyrus, Lotus, Medicago.
Cnephasia incertana - Spikkelbladroller
Spikkelbladroller
Familie: Tortricidae
 • Mijnen van deze soort worden heel weinig gevonden terwijl de vlinder vrij algemeen is.