U bent hier

Home

Salix pentandra

  • Hieronder alle soorten die op laurierwilg voorkomen.
Caloptilia stigmatella - Wilgensteltmot
Wilgensteltmot
Familie: Gracillariidae
  • Een gemakkelijk herkenbare soort Caloptilia. Vermeld uit het hele land en gewoon.
Phyllonorycter pastorella - Late wilgenvouwmot
Late wilgenvouwmot
Familie: Gracillariidae
  • Een steeds gewoner worden soort! Te bestuderen!
  • Salix alba en S. babylonica zijn de belangrijkste voedselplanten. Komt ook op andere Salix-soorten voor en zelfs op Populus alba.
Ectoedemia intimella - Wilgennerfmineermot
Wilgennerfmineermot
Familie: Nepticulidae
  • In Finland is in 2010 een populatie ontdekt die zich met Populus balsamifera voedde wat niet frequent voorkomt (van Nieukerken et al 2010). Maar ook in ons land werd in Alle-sur-Semois (pro. Namen) in 2015 een populatie gevonden op balsempopulier. 
Stigmella obliquella - Gewone wilgenmineermot
Gewone wilgenmineermot
Familie: Nepticulidae
  • Doordat de eitjes aan de beide zijden van het blad kunnen worden afgelegd kan er verwarring ontstaan met Stigmella salicis. Bij die soort ligt het eitje aan de onderzijde. Dus mijnen waarbij het eitje aan de bovenzijde ligt zijn zeker van Stigmella obliquella, wanneer het aan de onderzijde ligt is de kleur en de kop van de rups doorslaggevend. Stigmella obliquella = bruine kop (rups ambergeel) * Stigmella salicis = bleekbruine kop (rups geel).
  • De soort prefereert eerder de smalbladige wilgensoorten.
Stigmella salicis - Boswilgmineermot
Boswilgmineermot
Familie: Nepticulidae
  • Zeer variable mijn.
  • Ook nog op andere vooral breedbladige wilgensoorten. 
  • Wanneer Stigmella salicis mineert op smalbladige wilgen dan kan er verwarring ontstaan met de mijn van Stigmella obliquella. Stigmella salicis legt het ei onderaan het blad terwijl Stigmella obliquella het aan de twee kanten kan afleggen.