U bent hier

Home

Salicornia europaea

  • Hieronder alle soorten die op kortarige zeekraal voorkomen.
Scrobipalpa nitentella - Kwelderzandvleugeltje
Kwelderzandvleugeltje
Familie: Gelechiidae
  • Deze soort is vooral te vinden in kuststreken waar de waardplanten voorkomen.
Zeekraalzandvleugeltje
Familie: Gelechiidae
  • Aangezien de waardplanten van deze soort het meest aan de kust worden gevonden is West-Vlaanderen de enige provincie waar de soort ooit werd waargenomen.