U bent hier

Home

Salicornia europaea

  • Hieronder alle soorten die op kortarige zeekraal voorkomen.
Scrobipalpa nitentella - Kwelderzandvleugeltje
Kwelderzandvleugeltje
Familie: Gelechiidae
  • Deze soort is vooral te vinden in kuststreken waar de waardplanten voorkomen.
Zeekraalzandvleugeltje
Familie: Gelechiidae
  • Aangezien de waardplanten van deze soort het meest aan de kust worden gevonden is West-Vlaanderen de enige provincie waar de soort ooit werd waargenomen.
  • Buiten België ook op Arthrocnemum fruticosum of Salicornia fruticosa en op Arthrocnemum macrostachyum.
  • Er is nog een lijst van waardplanten maar of deze correct zijn is niet geheel duidelijk. (Zie opm. op de site van Willem Ellis)