U bent hier

Home

Rosa pendulina

  • Hieronder alle soorten die op alpenroos voorkomen.
Coleophora gryphipennella - Rozenkokermot
Rozenkokermot
Familie: Coleophoridae
  • De soort leeft, buiten de opgegeven waardplanten, ook nog op tal van andere rozensoorten: Rosa acicularis, arkansana, glauca, pendulina, seraphini, soulieana, tomentosa.
  • R. pimpinellifolia is in Nederland de gewoonste waardplant.
  • De rups heeft een voorkeur voor schaduwrijke plaatsen.
Ectoedemia angulifasciella Rozenblaasmijnmot
Rozenblaasmijnmot
Familie: Nepticulidae
  • De voornaamste waardplanten zijn Rosa sp., maar lokaal kan de soort voorkomen op kleine en grote pimpernel en op knolspirea.
  • Het frass in de begingang heeft een licht paarsbruine kleur en is dikwijls van op een afstand al goed te zien.
  • Deze vrij zeldzame soort werd enkel en alleen in het zuiden van ons land waargenomen. Voor het eerst in Vlaanderen aangetroffen tijdens een verkennende excursie in de Voerstreek op 17 oktober 2015. Meer dan 100 mijnen werden gevonden op vermoedelijk bosroos op een zuidgerichte bosrand.
Stigmella anomalella - Rozenmineermot
Bruine rozenmineermot
Familie: Nepticulidae
  • Op Rosa. sp. komen in ons land twee soorten uit het genus Stigmella voor nl. Stigmella anomalella en Stigmella centifoliella. Daarnaast kan er in Wallonië op dezelfde plantensoorten nog een derde soort voorkomen, eentje uit het genus Ectoedemia. Maar deze mijnen zijn totaal verschillend, zie ook Ectoedemia angulifasciella.
Stigmella centifoliella - Gelijnde rozenmineermot
Gelijnde rozenmineermot
Familie: Nepticulidae
  • Op Rosa. sp. komen in ons land twee soorten uit het genus Stigmella voor nl. Stigmella anomalella en Stigmella centifoliella. Daarnaast kan er in Wallonië op dezelfde plantensoorten nog een derde soort voorkomen, eentje uit het genus Ectoedemia. Maar deze mijnen zijn totaal verschillend, zie ook Ectoedemia angulifasciella.