U bent hier

Home

Prunus mahaleb

  • Hieronder alle soorten die op weichselboom voorkomen.
Parornix finitimella - Sleedoornzebramot
Sleedoornzebramot
Familie: Gracillariidae
  • Enkel bekend van oude waarnemingen uit het Zoniënwoud en het zuiden van het land.
  • Ook op de verschillende cultuurvormen van de gewone pruim (Prunus domestica).
  • Prunus spinosa is de voornaamste waardplant. 
Lyonetia clerkella - Hangmatmot
Hangmatmot
Familie: Lyonetiidae
  • Deze soort heeft een hele waaier aan waardplanten. Vooral Betulaceae en Rosaceae.
  • Deze algemene soort variëert in aantal van jaar tot jaar.
  • De mijn is gemakkelijk te herkennen aan de slanke lange kronkelende gang waarin het frass steeds in een centrale lijn ligt.
Ectoedemia atricollis - Zwartkopblaasmijnmot
Zwartkopblaasmijnmot
Familie: Nepticulidae
  • Wanneer de soort op appel voorkomt dan kan er verwarring optreden met Bohemannia pulverosella, er is echter een groot verschil tussen de twee soorten! Ectoedemia atricollis verlaat de mijn via een snede in de bovenepidermis terwijl de andere soort dit doet via de onderepidermis.