U bent hier

Home

Nicotiana tabacum

  • Hieronder alle soorten die op tabak voorkomen.
Phtorimaea operculella - Aardappelmot
Aardappelmot
Familie: Gelechiidae
  • Deze soort komt oorspronkelijk uit Zuid-Amerika.
  • Deze soort wordt in veel gebieden als pest beschouwd.
  • In Amerika en het Middellandse Zeegebied kan op de aardappel- en tabaksteelt de soort soms explosief voorkomen en zo grote delen van de gewassen aantasten.
  • Ze komt ook voor op Nicotiana glauca.