U bent hier

Home

Iris pseudacorus

  • Hieronder alle soorten die op gele lis voorkomen.
Monochroa divisella - Donkere boegsprietmot
Donkere boegsprietmot
Familie: Gelechiidae
  • Deze soort werd voor het eerst bij ons gevonden in 2003 in Viersel door Leo Janssen. En een jaar later ook door Maarten Jacobs in Kinrooi.
Orthotaelia sparganella - Rietstreepmot
Rietstreepmot
Familie: Glyphipterigidae ~ Subfamilie Glyphipteriginae
  • Net voor het verpoppen maakt de rups een gat in de stengel waar de buitenste cuticula nog net niet wordt kapotgebeten. Dit dient om het imago gemakkelijker uit de stengel te laten kruipen.
  • Sparganium lijkt de belangrijkste waardplant.
  • Deze soort wordt enkel opgemerkt in Vlaanderen. Ze werd nog nooit in Wallonië waargenomen.
Globia sparganii - Egelskopboorder
Egelskopboorder
Familie: Noctuidae
  • De soort overwintert als ei op een blad van de waardplant.
  • De soort prefereert slootkanten, rivieroevers, moerassen en poelen in bosachtige gebieden.
  • Deze soort werd reeds in alle provincies waargenomen. Doch nooit in hoge aantallen.