U bent hier

Home

Holcus spec.

  • Hieronder alle soorten die op witbol spec. voorkomen. 
Elachista chrysodesmella - Gevinde kortsteelmineermot
Gevinde kortsteelmineermot
Familie: Elachistidae
  • Vooral in het zuiden van ons land. Maar na 2004 niet meer waargenomen behalve in de provincie Namen waar de soort opnieuw werd gemeld in 2016.
Kleine grasmineermot
Familie: Elachistidae
  • Elachista freyerella heeft een voorkeur voor Poa-soorten.
Grijze grasmineermot
Familie: Elachistidae
  • Recente waarnemingen tussen 1980 en 2004 uit de provincie Luik. Oudere meldingen zijn er uit de provincie Henegouwen, Luik en Brabant. Deze soort is zeer zeldzaam in ons land.