U bent hier

Home

Epilobium montanum

  • Hieronder alle soorten die op bergbasterdwederik voorkomen.
Mompha epilobiella - Gewone wilgenroosjesmot
Gewone wilgenroosjesmot
Familie: Momphidae
  • Het is niet helemaal zeker of de jonge rupsen mineren.
  • Ook op Oenothera sp. (Teunisbloem).
Tweelingwilgenroosjesmot
Familie: Momphidae
  • Mijnen van deze soort zijn niet te onderscheiden van die van Mompha propinquella.
  • Van deze zeer zeldzame soort zijn enkel oude waarnemingen bekend uit België uit Antwerpen en Namen. Geen recente waarnemingen bekend, uitgestorven?
Mompha langiella - Zwarte heksenkruidmot
Zwarte heksenkruidmot
Familie: Momphidae
  • Meestal meerdere rupsen per blad. Daardoor lopen de blaasmijnen soms in elkaar over en lijkt het één grote blaasmijn.
  • Verlaten mijnen verkleuren van wit naar lichtbruin.
Mompha locupletella - Basterdwederikmot
Basterdwederikmot
Familie: Momphidae
  • Soms treed een roodachtige verkleuring op waar de mijnen aanwezig zijn.
  • Rupsen van de tweede generatie kunnen soms ook te vinden zijn in de onrijpe zaden.
  • Een vrij zeldzame soort die enkel in de provincie Limburg, Luik en Luxemburg recent is waargenomen. En in 2012 & 2013 ook in Antwerpen waargenomen (zie foto's Carina Van Steenwinkel).
Mompha propinquella - Bonte wilgenroosjesmot
Bonte wilgenroosjesmot
Familie: Momphidae