U bent hier

Home

Beta vulgaris subsp. maritima

  • Hieronder alle soorten die op strandbiet voorkomen.
Scrobipalpa atriplicella - Ganzenvoetzandvleugeltje
Ganzenvoetzandvleugeltje
Familie: Gelechiidae
  • Deze bij ons zeer zeldzame soort heeft twee vermoedelijk zelfs 3 generaties per jaar.
  • Deze soort werd tss.1980 en 2004 waargenomen in Antwerpen. Voor de rest zijn er oude waarnemingen van voor 1980 uit West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen en Brabant. Ook gekend vanuit de literatuur uit de provincie Henegouwen. Na 2004 terug waargenomen in de provincie West-Vlaanderen en Oost-Vlaanderen.
Scrobipalpa nitentella - Kwelderzandvleugeltje
Kwelderzandvleugeltje
Familie: Gelechiidae
  • Deze soort is vooral te vinden in kuststreken waar de waardplanten voorkomen.
Scrobipalpa ocellatella - Bietzandvleugeltje
Bietzandvleugeltje
Familie: Gelechiidae
  • In de literatuur worden verschillende andere planten ook als waardplant vermeld maar waarschijnlijk zijn deze niet correct. 
  • Beta maritima (Strandbiet) is de voornaamste waardplant.