U bent hier

Home

Alnus incana

 • Hieronder alle soorten die op witte els voorkomen.
Bucculatrix cidarella - Elzenooglapmot
Elzenooglapmot
Familie: Bucculatricidae
 • Oudere rupsen leven vrij op het blad en doen aan venstervraat zoals alle andere Bucculatricidae.
 • Sinds kort (2013) door Zoë Vanstraelen ook op Myrica gale (gagel) waargenomen in België, voorheen was deze waardplant enkel in Groot-Brittannië gekend. 
Coleophora alnifoliae - Elzenkokermot
Elzenkokermot
Familie: Coleophoridae
 • Alnus is de voornaamste waardplant.
 • Ook op Alnus viridis.
 • Soms overwintert de koker twee maal.
Coleophora binderella - Gefrommelde kokermot
Gefrommelde kokermot
Familie: Coleophoridae
 • Een vrij zeldzame soort die verspreid voorkomt in ons land.
 • Een typische koker waarvan de verschillende bladfragmenten steeds zichtbaar blijven.
Coleophora fuscocuprella - Lichte groenglanskokermot
Lichte groenglanskokermot
Familie: Coleophoridae
 • De voornaamste waardplant is Corylus avellana  (Hazelaar).
 • Deze soort maakt zowel mijnen aan de onder- als bovenkant. 
Coleophora milvipennis - Spatelberkkokermot
Spatelberkkokermot
Familie: Coleophoridae
 • Berk, Betula spec. is veruit de voornaamste waardplant.
Coleophora orbitella - Okergrijze kokermot
Okergrijze kokermot
Familie: Coleophoridae
 • Een erg lokale soort die nooit in grote aantallen wordt aangetroffen.
 • Gemakkelijk te herkennen samengestelde koker.
Coleophora serratella - Bruingrijze kokermot
Bruingrijze kokermot
Familie: Coleophoridae
 • Deze soort is een van onze gewoonste Coleophora's. C. serratella is een erg polyfage soort.
Caloptilia elongella - Bruine elzensteltmot
Bruine elzensteltmot
Familie: Gracillariidae
 • Een redelijk gewone soort in heel België, eenkleurig bruin met meestal een rozig of paarse schijn, vooral bij vers uitgekomen exemplaren.
Phyllonorycter froelichiella - Oranje elzenvouwmot
Oranje elzenvouwmot
Familie: Gracillariidae
 • Tamelijk zeldzaam, bekend uit 6 provincies.
Phyllonorycter klemanella - Goudrugelzenvouwmot
Goudrugelzenvouwmot
Familie: Gracillariidae
 • Een redelijk gewone soort in België, talrijker in Vlaanderen dan in het zuiden van het land.
 • Uitsluitend op deze twee soorten els, met een voorkeur voor Alnus glutinosa
Phyllonorycter rajella - Gewone elzenvouwmot
Gewone elzenvouwmot
Familie: Gracillariidae
 • Een erg gewone soort, vooral in Vlaanderen, die soms talrijk voorkomt.
 • Soms meerdere mijnen per blad.
 • Ook op de andere inheemse Alnus-soorten, maar het meest op Alnus glutinosa.
Phyllonorycter stettinensis - Elzenblaasmijnmot
Elzenblaasmijnmot
Familie: Gracillariidae
 • Een zeldzame soort die veel gewoner is geworden.
 • Soms meerdere mijnen per blad.
 • Wordt het meest waargenomen op Alnus glutinosa (zwarte els).
 • Altijd bovenzijdig!
Phyllonorycter strigulatella - Fraaie elzenvouwmot
Fraaie elzenvouwmot
Familie: Gracillariidae
 • Een redelijk gewone soort in Vlaanderen, zeldzaam en lokaal in het zuiden van het land.
 • De soort kan ook op andere soorten Alnus voorkomen, maar is toch hoofdzakelijk aan Alnus incana gebonden.
Heliozela resplendella - Elzenzilvervlekmot
Elzenzilvervlekmot
Familie: Heliozelidae
 • Vroeger was Heliozela hammoniella een synoniem voor Heliozela resplendella omdat er in de vlinders geen duidelijke en constante verschillen werden opgemerkt. Maar sinds kort is definitief aangetoond dat het twee verschillende soorten zijn.
Incurvaria pectinea - Berkenbladsnijdermot
berkenbladsnijdermot
Familie: Incurvariidae
 • Meestal meerdere mijnen per blad.
Leucoptera malifoliella - Appelsneeuwmot
Appelsneeuwmot
Familie: Lyonetiidae
 • Gelijkende soorten zijn Callisto denticulella: Bij deze soort ligt er weinig frass in de mijn terwijl bij L. malifoliella er juist veel frass inligt. Bij C. denticulella is meestal een begingang te zien, bij L. malifoliella niet.
Stgmella alnetella - zwartkraagelzenmineermot
zwartkraagelzenmineermot
Familie: Nepticulidae
 • Mijnen van Stigmella alnetella en Stigmella glutinosae zijn zonder rupsen zo goed als onmogelijk uit elkaar te houden.
 • Er is te veel variatie in de mijnen dat die zonder rups als niet determineerbaar worden beschouwd.
Stigmella glutinosae - Witkraagelzenmineermot
Witkraagelzenmineermot
Familie: Nepticulidae
 • Mijnen van Stigmella alnetella en Stigmella glutinosae op Alnus (els) zijn zonder rupsen moeilijk uit elkaar te houden.
 • Er is te veel variatie in de mijnen dat die zonder rups als niet determineerbaar worden beschouwd.