U bent hier

Home

Alnus glutinosa

 • Hieronder alle soorten die op zwarte els voorkomen.
Bucculatrix cidarella - Elzenooglapmot
Elzenooglapmot
Familie: Bucculatricidae
 • Oudere rupsen leven vrij op het blad en doen aan venstervraat zoals alle andere Bucculatricidae.
 • Sinds kort (2013) door Zoë Vanstraelen ook op Myrica gale (gagel) waargenomen in België, voorheen was deze waardplant enkel in Groot-Brittannië gekend. 
Coleophora violacea - Witsprietkokermot
Witsprietkokermot
Familie: Coleophoridae
 • De kokers zijn zowel boven- als onderzijdig te vinden.
 • Deze soort is zeer polyfaag en leeft vooral op Rosaceae.
 • Lapjes worden over het algemeen uitgesneden uit de bovenepidermis.
Coleophora serratella - Bruingrijze kokermot
Bruingrijze kokermot
Familie: Coleophoridae
 • Deze soort is een van onze gewoonste Coleophora's. C. serratella is een erg polyfage soort.
Coleophora orbitella - Okergrijze kokermot
Okergrijze kokermot
Familie: Coleophoridae
 • Een erg lokale soort die nooit in grote aantallen wordt aangetroffen.
 • Gemakkelijk te herkennen samengestelde koker.
Coleophora milvipennis - Spatelberkkokermot
Spatelberkkokermot
Familie: Coleophoridae
 • Berk, Betula spec. is veruit de voornaamste waardplant.
Coleophora fuscocuprella - Lichte groenglanskokermot
Lichte groenglanskokermot
Familie: Coleophoridae
 • De voornaamste waardplant is Corylus avellana  (Hazelaar).
 • Deze soort maakt zowel mijnen aan de onder- als bovenkant. 
Coleophora binderella - Gefrommelde kokermot
Gefrommelde kokermot
Familie: Coleophoridae
 • Een vrij zeldzame soort die verspreid voorkomt in ons land.
 • Een typische koker waarvan de verschillende bladfragmenten steeds zichtbaar blijven.
Coleophora anatipenella - Witte meidoornkokermot
Witte meidoornkokermot
Familie: Coleophoridae
 • De rups vreet vlak voor het overwinteren erg veel kleine mijnvlekjes uit een blad, na overwintering worden vensters uit het blad gesneden.
Coleophora alnifoliae - Elzenkokermot
Elzenkokermot
Familie: Coleophoridae
 • Alnus is de voornaamste waardplant.
 • Ook op Alnus viridis.
 • Soms overwintert de koker twee maal.
Coleophora ahenella - Heksenmutskokermot
Heksenmutskokermot
Familie: Coleophoridae
 • De koker lijkt op die van C. violacea.
 • Naast de gewone voedselplant Vuilboom (Rhamnus frangula) leeft de soort sporadisch op tal van andere struiken en planten.
Phyllonorycter stettinensis - Elzenblaasmijnmot
Elzenblaasmijnmot
Familie: Gracillariidae
 • Een zeldzame soort die veel gewoner is geworden.
 • Soms meerdere mijnen per blad.
 • Wordt het meest waargenomen op Alnus glutinosa (zwarte els).
 • Altijd bovenzijdig!
Phyllonorycter rajella - Gewone elzenvouwmot
Gewone elzenvouwmot
Familie: Gracillariidae
 • Een erg gewone soort, vooral in Vlaanderen, die soms talrijk voorkomt.
 • Soms meerdere mijnen per blad.
 • Ook op de andere inheemse Alnus-soorten, maar het meest op Alnus glutinosa.
Phyllonorycter klemanella - Goudrugelzenvouwmot
Goudrugelzenvouwmot
Familie: Gracillariidae
 • Een redelijk gewone soort in België, talrijker in Vlaanderen dan in het zuiden van het land.
 • Uitsluitend op deze twee soorten els, met een voorkeur voor Alnus glutinosa
Phyllonorycter froelichiella - Oranje elzenvouwmot
Oranje elzenvouwmot
Familie: Gracillariidae
 • Tamelijk zeldzaam, bekend uit 6 provincies.
Caloptilia falconipennella - Variabele elzensteltmot
Variabele elzensteltmot
Familie: Gracillariidae
 • Vroeger uitsluitend bekend uit het Zoniënwoud en een enkele, onzekere vermelding uit de Kalkstreek. Meer recent zijn verspreide vondsten gedaan in haast alle Vlaamse provincies.
Caloptilia elongella - Bruine elzensteltmot
Bruine elzensteltmot
Familie: Gracillariidae
 • Een redelijk gewone soort in heel België, eenkleurig bruin met meestal een rozig of paarse schijn, vooral bij vers uitgekomen exemplaren.
Heliozela resplendella - Elzenzilvervlekmot
Elzenzilvervlekmot
Familie: Heliozelidae
 • Vroeger was Heliozela hammoniella een synoniem voor Heliozela resplendella omdat er in de vlinders geen duidelijke en constante verschillen werden opgemerkt. Maar sinds kort is definitief aangetoond dat het twee verschillende soorten zijn.
Incurvaria pectinea - Berkenbladsnijdermot
berkenbladsnijdermot
Familie: Incurvariidae
 • Meestal meerdere mijnen per blad.
Stigmella glutinosae - Witkraagelzenmineermot
Witkraagelzenmineermot
Familie: Nepticulidae
 • Mijnen van Stigmella alnetella en Stigmella glutinosae op Alnus (els) zijn zonder rupsen moeilijk uit elkaar te houden.
 • Er is te veel variatie in de mijnen dat die zonder rups als niet determineerbaar worden beschouwd.
Stgmella alnetella - zwartkraagelzenmineermot
zwartkraagelzenmineermot
Familie: Nepticulidae
 • Mijnen van Stigmella alnetella en Stigmella glutinosae zijn zonder rupsen zo goed als onmogelijk uit elkaar te houden.
 • Er is te veel variatie in de mijnen dat die zonder rups als niet determineerbaar worden beschouwd.