U bent hier

Home

Naaldmineerder

De naaldmineerders zijn rupsen die de naalden of bladachtige naalden uitmineren van verschillende soorten coniferen zoals dennen, sparren en Cypres-achtigen zoals Thuja.
 
Hieronder alle naaldmineerders van België:

Batrachedra pinicolella - Gele smalvleugelmot
Gele smalvleugelmot
Familie: Batrachedridae
 • Deze soort is een naaldmineerder.
 • De voornaamste waardplant is Picea.
 • Oudere literatuur vermeldt ook nog Pinus sylvestris maar dit is nog niet bevestigd.
Gevlekte witkoppalpmot
Familie: Gelechiidae
 • Deze soort is een naaldmineerder.
 • Van de 5 soorten uit het genus Chionodes is Chionodes electella de algemeenste soort. Is inmiddels uit alle provincies gemeld.
 • In het boek van Elsner staat met een vraagteken ook de waardplant Juniperus communis vermeld.
Dichomeris marginella - Jeneverbesmot
Jeneverbesmot
Familie: Gelechiidae
 • Deze soort is een naaldmineerder.
 • Soms kan deze soort een pest zijn op alle gecultiveerde en tuinvormen van Juniperus.
Exoteleia dodecella - Dennenlotmot
Dennenlotmot
Familie: Gelechiidae
 • Deze soort is een naaldmineerder.
 • Deze soort kan soms een pest zijn in de dennenplantages.
Archips oporana - Fraaie dennenbladroller
Fraaie dennenbladroller
Familie: Tortricidae
 • Deze soort wordt als vlinder regelmatig waargenomen in België. 
 • In de literatuur wordt gezegd dat de mijnen te vinden zijn van mei tot juli maar waarschijnlijk door de opwarming van het klimaat worden vele soorten alsmaar vroeger en vroeger waargenomen. Wij vonden met onze werkgroep zelfs verlaten mijnen op 12-04! 
Clavigesta purdeyi - Kleine dennenbladroller
Kleine dennenbladroller
Familie: Tortricidae
 • Monofaag op Pinaceae. 
Cymolomia hartigiana - Leemvlekbladroller
Leemvlekbladroller
Familie: Tortricidae
 • Deze niet zo gewone soort komt vooral in Vlaanderen voor. 
Dichelia histrionana - Splintervlekroller
Splintervlekroller
Familie: Tortricidae
 • Geen gewone soort bij ons, toch is ze reeds in alle provincies waargenomen. 
Epinotia fraternana - Gezoneerde oogbladroller
Gezoneerde oogbladroller
Familie: Tortricidae
 • Een zeer zeldzame soort bij ons die enkel recent in Luik werd waargenomen. 
 • Monofaag op Pinaceae.
Epinotia nanana - Kleine oogbladroller
Kleine oogbladroller
Familie: Tortricidae
 • Een niet zo algemene soort in ons land. 
 • De soort overwintert als jonge rups. 
 • Deze soort wordt ook waargenomen op Picea sitchensis, pugens, orientalis, omorika en op Abies alba.
Epinotia pygmaeana - Witvleugeloogbladroller
Witvleugeloogbladroller
Familie: Tortricidae
 • Geen gewone soort in België.
 • Ook op Picea sitchensis
Pyramideoogbladroller
Familie: Tortricidae
 • Een zeer zeldzame soort in ons land. 
Epinotia tedella - Sparrenoogbladroller
Sparrenoogbladroller
Familie: Tortricidae
 • Kan soms in sparrenbossen als pest optreden. 
 • Monofaag op Pinaceae.
Pseudohermenias abietana - sparrenbladroller
Sparrenbladroller
Familie: Tortricidae
 • Vrij zeldzaam in ons land. Slechts in 5 provincies waargenomen. 
 • Ook uitgekweekt van op Picea omorika (Servische spar).
Spilonota laricana - Bonte larixbladroller
Bonte larixbladroller
Familie: Tortricidae
 • Deze soms zeer algemene soort is het meest te vinden in Larix bossen in zo goed als alle provincies. Ze ontbreekt wel nog in de provincie Namen! 
 • Ook gemeld van op Larix kaempferi, polonica en Picea sitchensis.
Zeiraphera ratzeburgiana - Naaldboombladroller
Naaldboombladroller
Familie: Tortricidae
 • Er zijn een aantal specialisten die deze soort niet als mineerder zien. (Zie opmerking op de site van Willem Ellis)
 • Ook op Abies cephalonica, Picea smithiana en Pinus pinea
Cedestis gysseleniella - Nassaubandmot
Nassaubandmot
Familie: Yponomeutidae
 • Deze soort komt vooral voor in dennenbossen.
Cedestis subfasciella - Donkere nassaubandmot
Donkere nassaubandmot
Familie: Yponomeutidae
 • Deze soort is vooral te vinden op den (Pinus).
Ocnerostoma friesei - Wit naaldkwastje
Wit naaldkwastje
Familie: Yponomeutidae
 • Deze soort is gebonden aan zandgronden waar grove den voorkomt.
 • Vaak algemeen in dennenplantages.
Ocnerostoma piniariella - Grijs naaldkwastje
Grijs naaldkwastje
Familie: Yponomeutidae
 • De uitgemineerde naalden verkleuren naar geelrood.
Argyresthia abdominalis - Oranje vlekpedaalmot
Oranje vlekpedaalmot
Familie: Argyresthiidae
 • De motjes kunnen uit de jeneverbesstruiken geklopt worden in de maanden juni en juli.
Argyresthia aurulentella - Gestreepte pedaalmot
Gestreepte pedaalmot
Familie: Argyresthiidae
 • Deze zeer zeldzame soort wordt enkel in de provincie Luik waargenomen.
 • Strikt gebonden aan de waardplant.
Wimpelpedaalmot
Familie: Argyresthiidae
 • Deze soort werd voor 2004 enkel in de provincie Brabant waargenomen, nadien ook gevonden in Antwerpen en Luxemburg.
 • Deze soort kan ook worden aangetroffen op sommige cultivars van Juniperus maar ook op Chamaecyparis sp. (schijncipres).
Argyresthia fundella - Grofgevlekte pedaalmot
Grofgevlekte pedaalmot
Familie: Argyresthiidae
 • Bij Argyrethia fundella worden de gemineerde naalden niet bijeengesponnen.
Argyresthia reticulata - Zuidelijke pedaalmot
Zuidelijke pedaalmot
Familie: Argyresthiidae
 • Werd in 2009 voor het eerst in ons land waargenomen. 
 • Is meegekomen met gecultiveerde jeneverbesstruiken en kan zich hier ook handhaven. 
 • In 2015 door Carina Van Steenwinkel voor het eerst aangetoond door kweek dat deze soort effectief mineert in de naalden van Juniperus spec. 
 • Voorlopig enkel en alleen op gecultiveerde jeneverbes aangetroffen. 
Argyresthia thuiella - Thujamineermot
Thujamineermot
Familie: Argyresthiidae
 • Deze soort kan soms in grote aantallen optreden en een plaag vormen.
 • Uitgemijnde bladeren verkleuren eerst stro-kleurig maar daarna worden ze vlug bruin.
 • Ook op Chamaecyparis en Cupressocyparis.
Argyresthia trifasciata - Cipresmineermot
Cipresmineermot
Familie: Argyresthiidae
 • Voor het eerst gemeld uit België in 1996, sindsdien wordt deze soort overal waargenomen.
 • Deze algemene soort kan in sommige gevallen massaal optreden.
 • Ook op Chamaecyparis en Cupressocyparis leylandii, en op Juniperus media en J. virginiana
 • Jeneverbes en levensboom zijn de belangrijkste waardplanten.
Nemophora associatella - Zilversparlangsprietmot
Zilversparlangsprietmot
Familie: Adelidae
 • Zeldzame soort in ons land.