You are here

Home

Melica nutans

  • Hieronder alle soorten die op knikkend parelgras voorkomen.
Elachista adscitella - Ruwesmelemineermot
Ruwesmelemineermot
Familie: Elachistidae
  • Een zeldzame soort die recent werd teruggevonden door Jean-Yves Baugnée in Yvoir.
  • Soms zitten er twee of drie rupsen per mijn.
Witte zeggemineermot
Familie: Elachistidae
  • Zeer zeldzaam in ons land, het is van voor 1980 geleden dat deze soort nog werd waargenomen in ons land.
Elachista apicipunctella - Zilverpuntgrasmineermot
Zilverpuntgrasmineermot
Familie: Elachistidae
  • Deze soort wordt overal in ons land waargenomen en soms in aantal. 
Elachista atricomella - Grote grasmineermot
Grote grasmineermot
Familie: Elachistidae
  • De mijn is niet te onderscheiden van die van Elachista luticomella
Elachista gangabella - Boskortsteelmineermot
Boskortsteelmineermot
Familie: Elachistidae
  • Karakteristiek voor deze soort is de zijden buis die de rups spint in de mijn waarin ze zich terugtrekt als ze wordt verstoord.