You are here

Home

Eriocraniidae

In België komen uit deze familie 8 soorten voor. Elk van deze soorten maakt een blaasmijn met daarin typische spaghetti-achtige frassdraden. Al deze soorten hebben slechts één generatie per jaar. Ze verpoppen in de grond en blijven daar de rest van de zomer en de ganse winter en komen vervolgens in het voorjaar uit.
Verlaten mijnen van deze soorten zijn moeilijk op naam te brengen omdat er tussen de mijnen heel wat gelijkenissen bestaan. Mijnen met rupsen daarentegen kunnen meestal wel op naam worden gebracht.
De meeste van deze soorten leven op berk.
Er zijn 4 genera uit deze familie die alle samen 9 verschillende soorten bevatten in Europa; bij ons is dat ééntje minder. Eriocrania alpinella komt enkel voor in Oostenrijk en Zwitserland.
 
Hieronder de lijst met alle Eriocraniidae van België:

Heringocrania unimaculella - Zilvervlekpurpermot
Zilvervlekpurpermot
Familie: Eriocraniidae
 • Verlaten mijnen van de meeste Eriocraniidae zijn moeilijk op naam te brengen.
 • Verlaten mijnen verkleuren heel snel.
 • Een zeldzame soort die de laatste jaren iets meer wordt waargenomen.
Eriocrania semipurpurella - Variabele purpermot
Variabele purpermot
Familie: Eriocraniidae
 • Verlaten mijnen van deze soort zijn niet op naam te brengen.
Slanke purpermot - Paracrania chrysolepidella
Slanke purpermot
Familie: Eriocraniidae
 • Deze zeldzame soort werd sinds kort terug vastgesteld in ons land na meer dan 30 jaar afwezigheid. Na 2004 in heel wat provincies vastgesteld.
 • Soms in hoge aantallen te vinden!
Eriocrania cicatricella - Roze purpermot
Roze purpermot
Familie: Eriocraniidae
 • Meestal meerdere rupsen per mijn.
Eriocrania sparrmannella - Late purpermot
Late purpermot
Familie: Eriocraniidae
 • Van alle Eriocraniidae zijn het de mijnen van deze soort die het laatst in het seizoen kunnen gevonden worden.
 • Het eerste deel van de mijn komt ietwat hoekig over, later wordt dit overlopen door de blaasmijn.
Eriocrania sangii - Grijsrupspurpermot
Grijsrupspurpermot
Familie: Eriocraniidae
 • Deze Eriocraniidae-mijn is gemakkelijk op naam te brengen aan de hand van de loodgrijze rups die erin zit.
 • Normaal altijd één rups per mijn maar soms gebeurt het dat de eitjes zo dicht tegen elkaar worden afgelegd dat twee rupsen in één mijn kunnen zitten. 
 • Deze voor ons land in 2007 ontdekte soort komt reeds in alle provincies voor. Deze zeldzame soort kan men soms in hoge aantallen aantreffen.
Eriocrania salopiella - Geelkoppurpermot
Geelkoppurpermot
Familie: Eriocraniidae
 • In het seizoen is het één van de laatste Eriocraniidae waarvan mijnen kunnen worden gevonden.
 • Recentelijk ontdekt door onze bladmijnenwerkgroep in Kluisbergen op 22-05-2009.
 • Sinds de ontdekking van de soort in België is ze reeds in de provincies Oost-Vlaanderen, Antwerpen, Henegouwen en Luxemburg waargenomen. Op sommige plaatsen kan ze algemeen zijn.
Dyseriocrania subpurpurella - Eikenpurpermot
Eikenpurpermot
Familie: Eriocraniidae
 • Een heel gewone soort in België die in alle provincies in aantal voorkomt.
 • Verlaten mijnen verkleuren en worden bruin.