U bent hier

Home

Typha latifolia

  • Hieronder alle soorten die op grote lisdodde voorkomen.
Limnaecia phragmitella - Lisdoddeveertje
Lisdoddeveertje
Familie: Cosmopterigidae
  • Deze soort is gemakkelijk te vinden door de uitgepluisde lisdoddekolven op te zoeken en open te breken. Overal waar de kolven uitgepluisd zijn zitten rupsen in!
Calamotropha paludella - Lisdoddesnuitmot
Lisdoddesnuitmot
Familie: Crambidae
  • Deze soort is vooral te vinden waar lisdodde staat in waterrijke omgevingen, meren, natte venen en moerassen.
Globia sparganii - Egelskopboorder
Egelskopboorder
Familie: Noctuidae
  • De soort overwintert als ei op een blad van de waardplant.
  • De soort prefereert slootkanten, rivieroevers, moerassen en poelen in bosachtige gebieden.
  • Deze soort werd reeds in alle provincies waargenomen. Doch nooit in hoge aantallen.
Nonagria typhae - Lisdoddeboorder
Lisdoddeboorder
Familie: Noctuidae
  • Deze soort is overal te vinden in de buurt van vijvers, oevers, meren, moerassen en rivieren waar lisdodde aanwezig is.