U bent hier

Home

Trifolium medium

  • Hieronder alle soorten die op bochtige klaver voorkomen.
Syncopacma taeniolella - Brede bandpalpmot
Brede bandpalpmot
Familie: Gelechiidae
  • Deze soort is makkelijk te herkennen door de opvallende roodbruine rups.
  • Imago's daarentegen zijn zeer moeilijk op naam te brengen zonder op genitaliën te controleren. Daarmee dat de soort waarschijnlijk minder wordt gemeld.
Parectopa ononidis - Stalkruidmineermot
Stalkruidmineermot
Familie: Gracillariidae
  • Een zeer zeldzame soort in België, vermeld uit vijf provincies, maar meestal gaat het om oude gegevens. Enkel in de kuststreek en Luik blijkt de soort nog voor te komen.
  • De soort komt ook op andere Fabaceae voor, o.a.: Ononis spinosa. 
Phyllonorycter insignitella - Klavervouwmot
Klavervouwmot
Familie: Gracillariidae
  • Zeer lokaal en zeldzaam.
Tentjes-klavervouwmot
Familie: Gracillariidae
  • Een erg lokale en zeldzame soort in België, komt uitsluitend in de Kalkstreek voor.
  • Vicia sepium (heggenwikke) is de hoofdvoedselplant. Er is een duidelijke voorkeur voor planten die in de schaduw staan en tussen andere kruiden. Komt nog op een aantal andere Fabaceae (vlinderbloemigen) voor, o.a. Lathyrus, Lotus, Medicago.