U bent hier

Home

Populus x canescens

 • Hieronder alle soorten die op grauwe abeel voorkomen.
Caloptilia stigmatella - Wilgensteltmot
Wilgensteltmot
Familie: Gracillariidae
 • Een gemakkelijk herkenbare soort Caloptilia. Vermeld uit het hele land en gewoon.
Phyllocnistis xenia - Printplaatmot
Printplaatmot
Familie: Gracillariidae
 • Een niet zo gewone soort die echter de laatste jaren meer en meer wordt opgemerkt.
 • De soort kan ook nog, maar in zeldzame gevallen, op Populus tremula voorkomen. 
Phyllonorycter apparella - Schaarse espenvouwmot
Schaarse espenvouwmot
Familie: Gracillariidae
 • Werd vroeger enkele keren gemeld uit Brabant en Namur en is sindsdien nooit meer uit België vermeld.
Phyllonorycter comparella - Abeelvouwmot
Abeelvouwmot
Familie: Gracillariidae
 • Vroeger enkel bekend uit Antwerpen en Brabant. De laatste jaren echter veel meer waargenomen.
 • Plaatselijk zelfs talrijk. Er kunnen enkele mijnen op één blad voorkomen en soms is van een boom haast elk blad gemineerd. 
 • Ook op Canadapopulier!
Leucoptera sinuella - Populierensneeuwmot
Populierensneeuwmot
Familie: Lyonetiidae
 • Meestal vrij grote mijnen doordat er meerdere rupsen per mijn aanwezig zijn.
 • Opgelet! Door de grote gelijkenis in de mijnen met Heterarthrus ochropoda is deze soort niet altijd even makkelijk te onderscheiden daarvan.
 • Een zeldzame soort in België.
Ectoedemia turbidella - Abelenbladsteelmineermot
Abelenbladsteelmineermot
Familie: Nepticulidae
 • Er zijn 4 soorten Ectoedemia's die een gelijkaardige mijn maken waar het frass aan weerszijden van de beginmijn ligt. Maar ze hebben elk hun eigen voedselplant.
 1.  Ectoedemia argyropeza (Populus tremula / ratelpopulier)
 2.  Ectoedemia hannoverella (Populus nigra / zwarte populier & Populus canadensis / Canadapopulier)
 3.  Ectoedemia intimella (Salix sp. / wilg)
 4.  Ectoedemia turbidella (Populus alba / witte abeel)