U bent hier

Home

Populus x canadensis

 • Hieronder alle soorten die op Canadapopulier voorkomen.
Phyllocnistis extrematrix - peppeltwijgmineermot
Peppeltwijgmineermot
Familie: Gracillariidae
 • in 2018 voor het eerst in ons land gevonden op populier. Ondertussen bijna overal in Vlaanderen te vinden.
 • In Wallonië enkel in Henegouwen gevonden, maar vermoedelijk ook in andere provincies te vinden. 
Phyllocnistis unipunctella - Eenstipslakkenspoormot
Eenstipslakkenspoormot
Familie: Gracillariidae
 • De gewoonste Phyllocnistis-soort in België.
 • Populus nigra is de hoofdvoedselplant. De soort leeft ook op andere populierensoorten, maar vermeldingen van P. alba, P. x canescens en P. tremula duiden meestal op verwarring met P. labyrinthella, P. saligna en P. xenia
Phyllonorycter comparella - Abeelvouwmot
Abeelvouwmot
Familie: Gracillariidae
 • Vroeger enkel bekend uit Antwerpen en Brabant. De laatste jaren echter veel meer waargenomen.
 • Plaatselijk zelfs talrijk. Er kunnen enkele mijnen op één blad voorkomen en soms is van een boom haast elk blad gemineerd. 
 • Ook op Canadapopulier!
Phyllonorycter populifoliella - Grijze populierenvouwmot
Grijze populierenvouwmot
Familie: Gracillariidae
 • Een gewoon geworden zeldzaamheid!
 • Buiten België ook op Populus euramericana.
Ectoedemia hannoverella Populierenbladsteelmineermot
Populierenbladsteelmineermot
Familie: Nepticulidae
 • Er zijn een aantal soorten rupsen van mineerders die in het najaar hun mijnen pas maken, dit is ongeveer op het moment dat de bladeren aan de bomen beginnen te verkleuren door de herfst. Deze rupsen scheiden in hun mijn cytokininen (plantenhormonen) af die het verouderingsproces van het omringende bladweefsel tegengaan. De mijnen zijn zeer makkelijk te vinden in de maand oktober en november wanneer de bladeren reeds van de bomen zijn gevallen, de mijnen liggen aan de basis van zo'n groen eiland en verraden zo hun aanwezigheid. (Duidelijk te zien op fig.4)
Populierenmineermot
Familie: Nepticulidae
 • Een soort die zo goed als overal in België voorkomt, maar nooit in grote aantallen. 
 • Op populier kunnen er twee soorten Nepticulidae voorkomen bij ons.
 • Stigmella assimilella vooral op Populus tremula. Minder vaak op Populus alba.
 • Stigmella trimaculella vooral op Populus x canadensisnigra en soms ook op alba
Gypsonoma oppressana op witte abeel. Ooigem - Wielsbeke. 22-09-2011 ©Steve Wullaert
Zwarte populierenbladroller
Familie: Tortricidae
 • Een lokale soort die in bijna elke provincie reeds is waargenomen behalve in Luxemburg. 
 • In Nederland ook op Salix caprea waargenomen. (Zie ook microlepidoptera.nl)