U bent hier

Home

Populus trichocarpa

  • Hieronder alle soorten die op zwarte balsempopulier voorkomen.
Phyllocnistis extrematrix - peppeltwijgmineermot
Peppeltwijgmineermot
Familie: Gracillariidae
  • in 2018 voor het eerst in ons land gevonden op populier. Ondertussen bijna overal in Vlaanderen te vinden.
  • In Wallonië enkel in Henegouwen gevonden, maar vermoedelijk ook in andere provincies te vinden. 
Phyllocnistis unipunctella - Eenstipslakkenspoormot
Eenstipslakkenspoormot
Familie: Gracillariidae
  • De gewoonste Phyllocnistis-soort in België.
  • Populus nigra is de hoofdvoedselplant. De soort leeft ook op andere populierensoorten, maar vermeldingen van P. alba, P. x canescens en P. tremula duiden meestal op verwarring met P. labyrinthella, P. saligna en P. xenia
Leucoptera sinuella - Populierensneeuwmot
Populierensneeuwmot
Familie: Lyonetiidae
  • Meestal vrij grote mijnen doordat er meerdere rupsen per mijn aanwezig zijn.
  • Opgelet! Door de grote gelijkenis in de mijnen met Heterarthrus ochropoda is deze soort niet altijd even makkelijk te onderscheiden daarvan.
  • Een zeldzame soort in België.
Ectoedemia intimella - Wilgennerfmineermot
Wilgennerfmineermot
Familie: Nepticulidae
  • In Finland is in 2010 een populatie ontdekt die zich met Populus balsamifera voedde wat niet frequent voorkomt (van Nieukerken et al 2010). Maar ook in ons land werd in Alle-sur-Semois (pro. Namen) in 2015 een populatie gevonden op balsempopulier.