U bent hier

Home

Ligustrum vulgare

  • Hieronder alle soorten die op wilde liguster voorkomen.
Coleophora siccifolia - Grote bladkokermot
Grote bladkokermot
Familie: Coleophoridae
  • Deze soort leeft zeer polyfaag op tal van voedselplanten. Toch zijn Betula (berk) en Crataegus (meidoorn) de voornaamste.
  • Sommige auteurs vermoeden voor de rups een tweejarige cyclus.
  • Sindskort ook op Myrica gale (wilde gagel) aangetroffen.
Caloptilia cuculipennella - Grauwe steltmot
Grauwe steltmot
Familie: Gracillariidae
  • Een plaatselijke en niet talrijke soort, verspreid over het hele land.
  • Ook op andere soorten Fraxinus, Jasminum en Phillyrea. 
  • Nagenoeg over het hele land verspreid, nog niet waargenomen in Limburg. Vroeger was de soort uit slechts drie provincies bekend (BR, NA en OV). Het is niet duidelijk of de soort talrijker is geworden tijdens de laatste jaren, of dat er beter is naar uitgekeken.
Gracillaria syringella - Seringensteltmot
Seringensteltmot
Familie: Gracillariidae
  • Een van de gewoonste Gracillariidae-soorten in België, overal talrijk waargenomen. De rups veroorzaakt soms zelfs schade aan hagen.
  • Buiten de opgenoemde waardplanten ook op tal van andere struiken, maar meestal wordt de ontwikkeling afgebroken vooraleer er nieuwe vlindertjes ontstaan.