U bent hier

Home

Leucanthemum vulgare

  • Hieronder alle soorten die op gewone margriet voorkomen.
Bucculatrix nigricomella - Margrietooglapmot
Margrietooglapmot
Familie: Bucculatricidae
  • Oudere rupsen leven vrij op het blad en doen aan venstervraat. Er worden dus stukken bladmoes weggevreten, meestal aan de onderkant van het blad (de bovenepidermis wordt ongemoeid gelaten). Zo ontstaan doorzichtige stukken die doen denken aan vensters.
Coleophora follicularis - Koninginnekruidkokermot
Koninginnekruidkokermot
Familie: Coleophoridae
  • Deze soort leeft op tal van waardplanten, toch zijn: Eupatorium cannabinum (koninginnekruid) en Pulicaria dysenterica (Heelblaadje) de voornaamste!
Coleophora trochilella - Gestreepte bijvoetkokermot
Gestreepte bijvoetkokermot
Familie: Coleophoridae
  • De vlinder komt vooral voor op droge zandgronden.
  • Boerenwormkruid (Tanacetum vulgare) en Bijvoet (Artemisia vulgaris) zijn de meest voorkomende waardplanten.