U bent hier

Home

Juncus bufonius

  • Hieronder alle soorten die op greppelrus voorkomen.
Coleophora lassella - Greppelrusjeskokermot
Greppelrusjeskokermot
Familie: Coleophoridae
  • Van deze soort is nog weinig geweten.
  • Buiten een enkele oude melding voor 1980 uit Brabant, zijn er geen verdere waarnemingen bekend. Er wordt dan ook vermoed dat de soort uitgestorven is. Deze soort is in 2016 herontdekt in de provincie Oost-Vlaanderen in Melsen ~ Merelbeke in het natuurgebied de Scheldemeersen.