U bent hier

Home

Juncus acutiflorus

  • Hieronder alle soorten die op veldrus voorkomen.
Coleophora alticolella - Gewone ruskokermot
Gewone ruskokermot
Familie: Coleophoridae
  • Deze soort is een van onze gewoonste Rus-eters.
  • Naast de genoemde russoorten zijn er waarschijnlijk nog andere waarop deze soort voorkomt.
Coleophora glaucicolella - Bleke ruskokermot
Bleke ruskokermot
Familie: Coleophoridae
  • Deze soort zit in een groep van op Rus zaadetende Coleophora's en deze zijn moeilijk uit mekaar te houden. Enkel genitaalonderzoek, geeft zekerheid.
Coleophora taeniipennella - Gestreepte ruskokermot
Gestreepte ruskokermot
Familie: Coleophoridae
  • De soort leeft liefst in vochtige terreinen waar de voedselplant (soorten Rus) voorkomt.
  • Daarom is voorzichtigheid met conclusies trekken i.v.m. plant-soort-relatie geboden.