U bent hier

Home

Inula conyzae

 • Hieronder alle soorten die op donderkruid voorkomen.
Coleophora conyzae - Heelblaadjeskokermot
Heelblaadjeskokermot
Familie: Coleophoridae
 • Opmerkelijk is dat deze soort bij elke vervelling een nieuwe koker maakt.
 • De oude blijft dan achter waar de nieuwe werd uitgesneden en dit is meestal aan de bladrand.
 • Ook zijn de kokers, die worden waargenomen op heelblaadje en donderkruid, veel meer behaard. Dit omdat de planten ook sterk zijn behaard.
 • De kokers op koninginnenkruid daarentegen zijn veel minder behaard.
Coleophora follicularis - Koninginnekruidkokermot
Koninginnekruidkokermot
Familie: Coleophoridae
 • Deze soort leeft op tal van waardplanten, toch zijn: Eupatorium cannabinum (koninginnekruid) en Pulicaria dysenterica (Heelblaadje) de voornaamste!
Coleophora inulae - Alantkokermot
Alantkokermot
Familie: Coleophoridae
 • De soort werd voor 1980 enkel uit Brabant gemeld en er bestaat dan ook een sterk vermoeden dat deze soort in België uitgestorven is.
 • De rups leeft 2 jaar.
Coleophora trochilella - Gestreepte bijvoetkokermot
Gestreepte bijvoetkokermot
Familie: Coleophoridae
 • De vlinder komt vooral voor op droge zandgronden.
 • Boerenwormkruid (Tanacetum vulgare) en Bijvoet (Artemisia vulgaris) zijn de meest voorkomende waardplanten.
Atralata albofascialis - Donderkruidmot
Donderkruidmot
Familie: Crambidae
 • Deze zeldzame soort komt vooral voor op kalkrijke graslanden.
Digitivalva granitella - Bruine donderkruidmineermot
Valse donderkruidmineermot
Familie: Glyphipterigidae ~ Subfamilie Acrolepiinae
 • De rupsen verpoppen vaak aan de onderzijde van de plant dicht tegen de hoofdnerf.
 • Doordat de rupsen meerdere mijnen maken is er bij de latere mijnen geen begingang te zien en is er ook steeds een groot gat zichtbaar waar de rups naar binnen is gekropen (te zien op foto 5).
 • Digitivalva granitella is vooral te vinden in het zuiden van België. Er zijn ook nog enkele oude waarnemingen uit Oost-Vlaanderen en Brabant.