U bent hier

Home

Helichrysum arenarium

  • Hieronder alle soorten die op strobloem voorkomen.
Droogbloemooglapmot
Familie: Bucculatricidae
  • Deze zeer zeldzame soort lijkt alleen in de provincie Luxemburg voor te komen.
Boogpuntmot
Familie: Gelechiidae
  • Deze soort is polyfaag op kruidachtige gewassen. Komt ook voor op Potentilla spec.
  • Deze soort wordt buiten België ook nog op Santolina chamaecyparissus waargenomen.
Digitivalva reticulella - Droogbloemmineermot
Droogbloemmineermot
Familie: Glyphipterigidae ~ Subfamilie Acrolepiinae
  • Deze soort is enkel gekend van een oude waarneming uit Brabant en werd sindsdien nooit meer waargenomen. Uitgestorven in België?
  • Deze soort wordt in het Noorden van Europa ook waargenomen op Gnaphalium norvegicum en het is niet uitgesloten dat de soort bij ons ook op andere soorten Gnaphalium zou kunnen voorkomen.