U bent hier

Home

Eupatorium cannabinum

  • Hieronder alle soorten die op koninginnekruid voorkomen.
Coleophora conyzae - Heelblaadjeskokermot
Heelblaadjeskokermot
Familie: Coleophoridae
  • Opmerkelijk is dat deze soort bij elke vervelling een nieuwe koker maakt.
  • De oude blijft dan achter waar de nieuwe werd uitgesneden en dit is meestal aan de bladrand.
  • Ook zijn de kokers, die worden waargenomen op heelblaadje en donderkruid, veel meer behaard. Dit omdat de planten ook sterk zijn behaard.
  • De kokers op koninginnenkruid daarentegen zijn veel minder behaard.
Coleophora follicularis - Koninginnekruidkokermot
Koninginnekruidkokermot
Familie: Coleophoridae
  • Deze soort leeft op tal van waardplanten, toch zijn: Eupatorium cannabinum (koninginnekruid) en Pulicaria dysenterica (Heelblaadje) de voornaamste!
Coleophora inulae - Alantkokermot
Alantkokermot
Familie: Coleophoridae
  • De soort werd voor 1980 enkel uit Brabant gemeld en er bestaat dan ook een sterk vermoeden dat deze soort in België uitgestorven is.
  • De rups leeft 2 jaar.
Cnephasia incertana - Spikkelbladroller
Spikkelbladroller
Familie: Tortricidae
  • Mijnen van deze soort worden heel weinig gevonden terwijl de vlinder vrij algemeen is.