U bent hier

Home

Artemisia campestris subsp. campestris

  • Hieronder alle soorten die op wilde averuit voorkomen.
Bucculatrix artemisiella - averuitooglapmot
Averuitooglapmot
Familie: Bucculatricidae
  • Zeer zeldzaam in ons land, vermoedelijk zelfs uitgestorven. In 2019 herontdekt in het zuiden van de provincie Luik! Een aantal cocons en imago's werden aangetroffen op een plaats met relatief veel wilde averuit.
Coleophora albicans - Alsemkokermot
Alsemkokermot
Familie: Coleophoridae
  • In België is de soort enkel voor 1980 in West-Vlaanderen waargenomen, we hebben een sterk vermoeden dat de soort uitgestorven is.
Coleophora artemisicolella - Bijvoetbloemkokermot
Bijvoetbloemkokermot
Familie: Coleophoridae
  • In de herfst zijn de meeste rupsen in rusttoestand en zitten ze soms al aan de onderkant van de bladeren van de waardplant. Door de stengel wat om te draaien kan je daardoor de kokertjes op de onderkant van bladeren aantreffen.
Coleophora granulatella - Averuitkokermot
Averuitkokermot
Familie: Coleophoridae
  • Buiten een erg oude melding voor 1980 uit Brabant, zijn er ons geen verdere gegevens bekend. De soort kan als uitgestorven beschouwd worden.
Draadjesbuiskokermot
Familie: Coleophoridae
  • Zeer zeldzaam in ons land. Misschien zelfs uitgestorven? 
  • Buiten een oude waarneming voor 1980 uit Brabant zijn ons geen verdere gegevens bekend.
Boogpuntmot
Familie: Gelechiidae
  • Deze soort is polyfaag op kruidachtige gewassen. Komt ook voor op Potentilla spec.
  • Deze soort wordt buiten België ook nog op Santolina chamaecyparissus waargenomen.
Leucospilapteryx omissella - Bijvoetblaarmot
Bijvoetblaarmot
Familie: Gracillariidae
  • Een erg lokale en zeldzame soort in België, slechts bekend uit drie provincies: Antwerpen, Luik en West-Vlaanderen. In 2013 hebben we de soort uitzonderlijk massaal aangetroffen in Kinrooi (Lim.), 100den mijnen werden waargenomen op bijvoet. Op bijna alle planten zaten mijnen!!!