U bent hier

Home

Alnus spec.

  • Hieronder alle soorten die op els spec. voorkomen.
Bucculatrix thoracella - Lindeooglapmot
Lindeooglapmot
Familie: Bucculatricidae
  • Deze rupsen doen, zoals alle andere Buccultricidae, aan venstervraat en leven dus vrij op het blad nadat ze hun mijntje gemaakt hebben.
  • De witte schijfvormige coconnetjes die je op sommige foto's ziet zijn coconnetjes die de rupsen spinnen om daarin te gaan vervellen.
Atemelia torquatella - Vanillevlekje
Vanillevlekje
Familie: Praydidae
  • Opmerkelijk is dat de rupsen een soort van webje spinnen onder de mijnen. In dat webje blijft een groot deel van het frass hangen dat uit de mijn wordt verwijderd.
  • De rupsen kunnen op een ander blad een nieuwe mijn maken als het oude blad is uitgemijnd.
  • Bij ons in België vooral te vinden op berk en dan meestal op de jonge planten.