U bent hier

Home

Aesculus hippocastanum

  • Hieronder alle soorten die op witte paardenkastanje voorkomen.
Bucculatrix thoracella - Lindeooglapmot
Lindeooglapmot
Familie: Bucculatricidae
  • Deze rupsen doen, zoals alle andere Buccultricidae, aan venstervraat en leven dus vrij op het blad nadat ze hun mijntje gemaakt hebben.
  • De witte schijfvormige coconnetjes die je op sommige foto's ziet zijn coconnetjes die de rupsen spinnen om daarin te gaan vervellen.
Cameraria ohridella - Paardenkastanjemineermot
Paardenkastanjemineermot
Familie: Gracillariidae
  • In 1999 voor het eerst uit België bekend geworden in het park van Tervuren. Sindsdien verspreid over het hele land en soms massaal.
  • Werd ook al op allerlei andere waardplanten gevonden zoals Aesculus pavia, Acer pseudoplatanus en zelfs Ostrya carpinifolia. In Koersel ook gevonden op Corylus avellana (hazelaar).
Cnephasia incertana - Spikkelbladroller
Spikkelbladroller
Familie: Tortricidae
  • Mijnen van deze soort worden heel weinig gevonden terwijl de vlinder vrij algemeen is.
Cnephasia asseclana - Fijne spikkelbladroller
Fijne spikkelbladroller
Familie: Tortricidae
  • De rups van deze soort is zeer polyfaag. 
  • In Razowski's "Tortricidae of Europe" staat dat Kuznetzov meer dan 220 verschillende soorten waardplanten vermeld uit meer dan 50 verschillende families.