U bent hier

Home

Acer pseudoplatanus

 • Hieronder alle soorten die op gewone esdoorn voorkomen.
Bucculatrix thoracella - Lindeooglapmot
Lindeooglapmot
Familie: Bucculatricidae
 • Deze rupsen doen, zoals alle andere Buccultricidae, aan venstervraat en leven dus vrij op het blad nadat ze hun mijntje gemaakt hebben.
 • De witte schijfvormige coconnetjes die je op sommige foto's ziet zijn coconnetjes die de rupsen spinnen om daarin te gaan vervellen.
Caloptilia fribergensis - Saksische esdoornsteltmot
Saksische esdoornsteltmot
Familie: Gracillariidae
 • Nieuw ontdekt in België tijdens een excursie in Trooz op 22-09-2018.
 • Nadien ook nog gemeld uit de provincie Namen en Luxemburg.
Bleke esdoornsteltmot
Familie: Gracillariidae
 • De eerste vangst van deze soort uit België kwam uit Kinrooi waar één exemplaar werd verzameld op 04-06-2006.
Caloptilia rufipennella - Donkere esdoornsteltmot
Donkere esdoornsteltmot
Familie: Gracillariidae
 • Een eenkleurig bruine soort, die dikwijls met andere Caloptilia-soorten verward wordt. Vroeger enkel vermeld uit het Zoniënwoud, maar momenteel bekend uit 6 Belgische provincies.
 • In zeldzame gevallen ook op ander esdoornsoorten, zoals Acer platanoides en A. saccharinum
Cameraria ohridella - Paardenkastanjemineermot
Paardenkastanjemineermot
Familie: Gracillariidae
 • In 1999 voor het eerst uit België bekend geworden in het park van Tervuren. Sindsdien verspreid over het hele land en soms massaal.
 • Werd ook al op allerlei andere waardplanten gevonden zoals Aesculus pavia, Acer pseudoplatanus en zelfs Ostrya carpinifolia. In Koersel ook gevonden op Corylus avellana (hazelaar).
Phyllonorycter geniculella - Gewone esdoornvouwmot
Gewone esdoornvouwmot
Familie: Gracillariidae
 • Over het hele land verspreid en redelijk gewoon.
 • In België monofaag op Acer pseudoplatanus
Ectoedemia decentella - Esdoornvruchtmineermot
Esdoornvruchtmineermot
Familie: Nepticulidae
 • Er zijn 3 soorten Etainia's die gelijkaardige mijnen maken in de samara's van esdoorn-soorten. Elk hebben ze hun eigen waardplant.
 1. Etainia sericopeza : Noorse esdoorn
 2. Etainia louisella : Spaanse aak of Veldesdoorn
 3. Etainia decentella : gewone esdoorn
Stigmella speciosa - Bruine esdoornmineermot
Esdoornmineermot
Familie: Nepticulidae
 • Een soort die overal kan worden waargenomen maar nooit in hoge aantallen.
Roeslerstammia erxlebella - Haagrolmot
Haagrolmot
Familie: Roeslerstammiidae
 • Het zijn enkel de jonge rupsen die minerende activiteiten vertonen. De oudere rupsen leven vrij op het blad.
 • Deze zeer zeldzame soort werd in 2012 terug waargenomen na meer dan 30 jaar afwezigheid in België!! Waarschijnlijk wordt deze soort over het hoofd gezien en komt ze uiteindelijk meer voor in België.
 • Zelden op Acer pseudoplatanus.
Cnephasia asseclana - Fijne spikkelbladroller
Fijne spikkelbladroller
Familie: Tortricidae
 • De rups van deze soort is zeer polyfaag. 
 • In Razowski's "Tortricidae of Europe" staat dat Kuznetzov meer dan 220 verschillende soorten waardplanten vermeld uit meer dan 50 verschillende families.