U bent hier

Home

Acer platanoides

 • Hieronder alle soorten die op Noorse esdoorn voorkomen.
Bucculatrix thoracella - Lindeooglapmot
Lindeooglapmot
Familie: Bucculatricidae
 • Deze rupsen doen, zoals alle andere Buccultricidae, aan venstervraat en leven dus vrij op het blad nadat ze hun mijntje gemaakt hebben.
 • De witte schijfvormige coconnetjes die je op sommige foto's ziet zijn coconnetjes die de rupsen spinnen om daarin te gaan vervellen.
Coleophora badiipennella - Iepenkokermot
Iepenkokermot
Familie: Coleophoridae
 • De soort leeft op tal van bomen en struiken toch is Ulmus (iep) de voornaamste.
 • Moeilijk te onderscheiden van Coleophora limosipennella
 • Een erg lokale soort die ook te lijden heeft (gehad) door de "iepenziekte".
Phyllonorycter joannisi - Noorse-esdoornvouwmot
Noorse-esdoornvouwmot
Familie: Gracillariidae
 • Werd vroeger slechts van enkele lokaliteiten vermeld, maar is ondertussen over het hele land verspreid. Meestal niet gewoon en nooit talrijk.
 • Monofaag op Acer platanoides
Incurvaria pectinea - Berkenbladsnijdermot
berkenbladsnijdermot
Familie: Incurvariidae
 • Meestal meerdere mijnen per blad.
Etainia sericopeza Noorse-esdoornvruchtmineermot
Noorse-esdoornvruchtmineermot
Familie: Nepticulidae
 • Er zijn 3 soorten Etainia's die gelijkaardige mijnen maken in de samara's van esdoorn-soorten. Elk hebben ze hun eigen waardplant.
 1. Etainia sericopeza : Noorse esdoorn
 2. Etainia louisella : Spaanse aak of Veldesdoorn
 3. Etainia decentella : gewone esdoorn
Stigmella aceris - Esdoornmineermot
Akenmineermot
Familie: Nepticulidae
 • Sinds 2006 is deze soort uit elke provincie gemeld. Het is een gewone soort die overal in aantal kan voorkomen.
 • Er zijn twee soorten gangmijnmakende Nepticulidae die op Acer-soorten voorkomen bij ons.
 1. Acer campestre (Spaanse aak of veldesdoorn) en platanoides (Noorse esdoorn): Stigmella aceris
 2. Acer pseudoplatanus (gewone esdoorn): Stigmella speciosa
Cnephasia asseclana - Fijne spikkelbladroller
Fijne spikkelbladroller
Familie: Tortricidae
 • De rups van deze soort is zeer polyfaag. 
 • In Razowski's "Tortricidae of Europe" staat dat Kuznetzov meer dan 220 verschillende soorten waardplanten vermeld uit meer dan 50 verschillende families.