You are here

Home

Tischeriidae

In de familie Tischeriidae zijn er 2 genera bekend uit Europa: Coptotriche en Tischeria. Deze bevatten samen 12 soorten waarvan er bij ons 7 voorkomen: 4 soorten uit het genus Coptotriche en 3 soorten Tischeria.
 
Hieronder alle minerende Tischeriidae van België:

Coptotriche angusticollella - Rozenvlekmot
Rozenvlekmot
Familie: Tischeriidae
 • De soort komt op verscheidene wilde rozensoorten voor, het meest nog op Rosa canina.
 • Werd vroeger uitsluitend in het zuiden van het land waargenomen en is daar ook nu nog het talrijkst. Toch zijn er af en toe waarnemingen meer naar het noorden, tot in de provincie Antwerpen toe.
Coptotriche gaunacella - Sleedoornvlekmot
Sleedoornvlekmot
Familie: Tischeriidae
 • Enkel in het zuiden van het land waargenomen. Zeer zeldzaam!
Coptotriche heinemanni - Zwarte bramenvlekmot
Zwarte bramenvlekmot
Familie: Tischeriidae
 • Zeer zeldzaam. Voor 2019 slechts eenmaal in het zuiden van het land waargenomen door Erik van Nieukerken in Torgny in 1999.
 • Na meer dan 20 jaar geen meldingen opnieuw gemeld uit meerdere plaatsen in ons land. Door de Werkgroep Bladmineerders in 2019 in de provincie Luxemburg en door Wim Declercq in 2019 in Namen en Henegouwen. 
Coptotriche marginea - Gele bramenvlekmot
Gele bramenvlekmot
Familie: Tischeriidae
 • De meeste gewone Coptotriche-soort op braam.
 • Vertoont grote fluctuaties in het voorkomen: sommige jaren zeer algemeen, soms zeldzamer.
Tischeria decidua - Hoefijzervlekmot
Hoefijzervlekmot
Familie: Tischeriidae
 • De meest recent ontdekte Tischeria-soort in België.
 • In de familie van de Tischeriidae is dit de enige soort in ons land die een uitsnede maakt in het centrum van de mijn en daarin verpopt. Daarmee blijft na de verpopping een groot rond gat over in de bovenzijde van de mijn.
 • Er zijn duidelijke verschillen tussen de 3 soorten Tischeriidae die op eik kunnen voorkomen (Zie eerste foto gallerij mijn).
Tischeria dodonaea - Bruine eikenvlekmot
Bruine eikenvlekmot
Familie: Tischeriidae
 • Komt ook nog op andere Quercus-soorten voor en zelfs op Castanea sativa
 • De mijn is gemakkelijk te herkennen aan de roodbruine kleur. Bij T. ekebladella is de mijn wit en bij T. decidua is de mijn eerder grijs (zie eerste foto gallerij mijn).
Tischeria ekebladella - Gewone eikenvlekmot
Gewone eikenvlekmot
Familie: Tischeriidae
 • De hoofdvoedselplant is Quercus robur
 • Mijnen van deze soort kan men soms massaal aantreffen; ze zijn vanop een afstand goed zichtbaar.
 • Er zijn 3 soorten Tischeriidae die op eik kunnen voorkomen maar met de kleur van de mijn kan men ze uit elkaar houden (zie eerste foto gallerij mijn).