U bent hier

Home

Typha angustifolia

  • Hieronder alle soorten die op kleine lisdodde voorkomen.
Limnaecia phragmitella - Lisdoddeveertje
Lisdoddeveertje
Familie: Cosmopterigidae
  • Deze soort is gemakkelijk te vinden door de uitgepluisde lisdoddekolven op te zoeken en open te breken. Overal waar de kolven uitgepluisd zijn zitten rupsen in!
Calamotropha paludella - Lisdoddesnuitmot
Lisdoddesnuitmot
Familie: Crambidae
  • Deze soort is vooral te vinden waar lisdodde staat in waterrijke omgevingen, meren, natte venen en moerassen.
Orthotaelia sparganella - Rietstreepmot
Rietstreepmot
Familie: Glyphipterigidae ~ Subfamilie Glyphipteriginae
  • Net voor het verpoppen maakt de rups een gat in de stengel waar de buitenste cuticula nog net niet wordt kapotgebeten. Dit dient om het imago gemakkelijker uit de stengel te laten kruipen.
  • Sparganium lijkt de belangrijkste waardplant.
  • Deze soort wordt enkel opgemerkt in Vlaanderen. Ze werd nog nooit in Wallonië waargenomen.
Globia sparganii - Egelskopboorder
Egelskopboorder
Familie: Noctuidae
  • De soort overwintert als ei op een blad van de waardplant.
  • De soort prefereert slootkanten, rivieroevers, moerassen en poelen in bosachtige gebieden.
  • Deze soort werd reeds in alle provincies waargenomen. Doch nooit in hoge aantallen.
Nonagria typhae - Lisdoddeboorder
Lisdoddeboorder
Familie: Noctuidae
  • Deze soort is overal te vinden in de buurt van vijvers, oevers, meren, moerassen en rivieren waar lisdodde aanwezig is.