U bent hier

Home

Rumex acetosella

  • Hieronder alle soorten die op schapenzuring voorkomen.
Calybites phasianipennella - Viervleksteltmot
Viervleksteltmot
Familie: Gracillariidae
  • Niet zo gewoon, bekend uit vijf provincies, maar waarschijnlijk op vele plaatsen over het hoofd gezien.
Zuringmineermot
Familie: Nepticulidae
  • Recentelijk ontdekt in België door Jean-Yves Baugnée in het Luikse Theux op 29 mei 2011.
Adscita statices - Metaalvlinder
Metaalvlinder
Familie: Zygaenidae
  • Het is maar heel zelden dat mijnen van deze soort worden gevonden.
  • Gelukkig had Stéphane Claerebout een bevrucht vrouwelijk exemplaar gevangen die eieren gelegd had. Die eitjes werden in kweek gezet en de jonge rupsen werd Rumex als voedsel gegeven. In het veld zoiets waarnemen zou quasi onmogelijk geweest zijn!